Thương Mến | Tài liệu mới
Tìm kiếm
Generic filters
Exact matches only

Thẻ: Thương Mến

Thương Mến, Simon

Giới thiệu sách Thương Mến, Simon – Tác giả Becky Albertalli Thương Mến, Simon “Chúng ta đều có thể yêu và được yêu, và đó là tất cả những gì quan trọng”. Đó là thông điệp giàu tính nhân văn mà tác giả Becky Albertalli muốn truyền tải trong tiểu thuyết “Thương mến, Simon” . […]

Thương Mến, Simon

Giới thiệu sách Thương Mến, Simon – Tác giả Becky Albertalli Thương Mến, Simon “Chúng ta đều có thể yêu và được yêu, và đó là tất cả những gì quan trọng”. Đó là thông điệp giàu tính nhân văn mà tác giả Becky Albertalli muốn truyền tải trong tiểu thuyết “Thương mến, Simon” . […]

Tailieu4u.com - chia sẻ ebook- download free © 2017 Frontier Theme