Tổng hợp hệ điện cơ Thiết kế hệ truyền động cơ cấu nâng hạ cầu trục 20 tấn (Thuyết minh + Bản vẽ) | Tài liệu mới
Tìm kiếm
Generic filters
Exact matches only

Tổng hợp hệ điện cơ Thiết kế hệ truyền động cơ cấu nâng hạ cầu trục 20 tấn (Thuyết minh + Bản vẽ)

NHẬN TÀI LIỆU MỚI MỖI NGÀY QUA EMAIL
(Xác nhận qua email sau khi nhập)

Hãy nhập email của bạn:


0
(0)

 

Trong những năm gần đây những tiến bộ trong khoa học kỹ thuật đã đưa lại những ứng dụng lớn lao vào trong quá trình công nghiệp hóa hiện đại hoá của mỗi đất nước.Bên cạnh những thành tựu về mặt thực tiễn thì những lý thuyết về điều khiển cũng lần lượt ra đời góp phần không nhỏ trong việc xây dựng các nguyên lý điều khiển tối ưu các hệ thống truyền động trong công nghiệp.Là một nước đang trong quá trình xây dựng nền kinh tế công nghiệp hiện đại với nhiệm vụ hiện nay là thực hiện thành công quá trình công nghiệp hoá hiện đại hoá, đất nước ta đang ngày càng đòi hỏi rất nhiều những ứng dụng manh mẽ các thành tựu của  khoa học kỹ thuật vào quá trình sản xuất để đưa lại năng suất lao động cao hơn, cạnh tranh được với các nước trong khu vực và thế giới. 

Từ trước đến nay cầu trục luôn được sử dụng phổ biến trong các nhà máy xí nghiệp, kho, bến bãi, hải cảng … Nhưng để đưa ra giải pháp điều khiển giúp tối ưu cho các chỉ tiêu chất lượng của hệ truyền động cầu trục thì ta cần quan tâm mấy điểm sau đây: Động cơ không đồng bộ ba pha thuộc loại động cơ được sử dụng rộng rãi hơn động cơ một chiều vì có giá thành rẻ, vận hành an toàn sử dụng trực tiếp lưới điện công nghiệp. Mặt khác, do sự phát triển mạnh mẽ của kỹ thuật điện tử công suất và kỹ thuật vi điện tử đã tăng khả năng sử dụng động cơ điện KĐB ba pha ngay cả khi yêu cầu cần điều chỉnh tự động truyền động trong phạm vi rộng có độ chính sác cao mà trước đây phải dùng động cơ điện một chiều. Điều này càng đặc biệt có ý nghĩa khi hệ thống làm liệc trong mối trường có hoá chất ăn mòn, bịu bẩn, cháy nổ. Trong môi trường này sử dụng động cơ KĐB rotor lồng sóc sẽ an toàn và tin cậy hơn nhiều.so với động cơ một chiều. Mặt khác phương pháp điều chỉnh tốc độ ĐCKĐB ba pha rotor lồng sóc bằng cách thay đổi tần số dòng điện stator có ưu điểm nổi bật so với phương pháp khác là:

NỘI DUNG:

Đề bài 4

Chương I.ĐẶC ĐIỂM CÔNG NGHỆ VÀ YÊU CẦU TRUYỀN ĐỘNG

1.1 Giới thiệu cầu trục 5

1.2 Đặc điểm công nghệ                      6

1.3 Yêu cầu công nghệ 7

a Truyền động ăn dao           7

b Yêu cầu về khởi động và hãm truyền động 7

c Yêu cầu về hàm và dừng khẩn cấp 7

d Độ chính xác 7

e Những yêu cầu khác 7

Chương II.LỰA CHỌN PHƯƠNG ÁN TRUYỀN ĐỘNG

2.1 Hệ truyền động một chiều 7

2.1.1 Hệ truyền động máy phát động cơ điên (F-Đ) 8

2.1.2 Hệ truyền động máy phát động cơ (T-Đ) 8

2.2 Hệ truyền động xoay chiều 9

2.2.1 Điều chỉnh tốc độ động cơ KĐB bằng cách thay đổi 

điện trở mạch rotor 9

2.2.2 Điều chỉnh tốc độ động cơ KĐB bằng phương pháp tần số         10

2.2.2.1 Nguyên lý điều chỉnh tần số         10

2.2.2.2 Các loại biến tần         10

Chương III.TÍNH CHỌN CÔNG SUẤT ĐỘNG CƠ

3.1 Tính chọn công suất động cơ         13

3.2 Tính phụ tải tĩnh         13

3.3 Tính hệ số tiếp điện tương đối TĐ%         14

3.4 Chọn sơ bộ công suất động cơ theo hệ số tiếp điện tương đối         14

3.5 Kiểm nghiệm công suất động cơ         14

Chương IV.TÍNH TOÁN MẠCH LỰC

4.1 Tính toán bộ nghịch lưu 17      19

4.2 Tính toán bộ chỉnh lưu      18

4.3 Tính toán các tham số cho tổng hợp      18

4.4 Tính các thiết bị đo      20

4.4.1 Máy phát tốc      20

4.4.2 Phản hồi dòng      20

Chương V.TỔNG HỢP HỆ ĐIỀU CHỈNH

5.1 Luật điều chỉh từ thông không đổi      22

5.2 Sơ đò cấu trúc và khai triển mạch vòng dòng điện          24

5.3 Thành lập sơ đồ cấu trúc mạch vòng tốc độ      25

5.4 Tính toán các tham số trong sơ đồ tuyến tính hoá      27

5.5 Tổng hợp mạch vòng dòng điện      28

5.6 Tổng hợp mạch vòng tốc độ      29

Chương VI.THIẾT KẾ NGUYÊN LÝ MẠCH ĐIỀU KHIỂN

6.1 Mạch điều khiển chỉnh lưu     35

6.2 Mạch điều khiển nghịch lưu     36

6.3 Các mạch bảo vệ     41

Kết luận     42

Tài liệu tham khảo     42

LINK DOWNLOAD

 

Trong những năm gần đây những tiến bộ trong khoa học kỹ thuật đã đưa lại những ứng dụng lớn lao vào trong quá trình công nghiệp hóa hiện đại hoá của mỗi đất nước.Bên cạnh những thành tựu về mặt thực tiễn thì những lý thuyết về điều khiển cũng lần lượt ra đời góp phần không nhỏ trong việc xây dựng các nguyên lý điều khiển tối ưu các hệ thống truyền động trong công nghiệp.Là một nước đang trong quá trình xây dựng nền kinh tế công nghiệp hiện đại với nhiệm vụ hiện nay là thực hiện thành công quá trình công nghiệp hoá hiện đại hoá, đất nước ta đang ngày càng đòi hỏi rất nhiều những ứng dụng manh mẽ các thành tựu của  khoa học kỹ thuật vào quá trình sản xuất để đưa lại năng suất lao động cao hơn, cạnh tranh được với các nước trong khu vực và thế giới. 

Từ trước đến nay cầu trục luôn được sử dụng phổ biến trong các nhà máy xí nghiệp, kho, bến bãi, hải cảng … Nhưng để đưa ra giải pháp điều khiển giúp tối ưu cho các chỉ tiêu chất lượng của hệ truyền động cầu trục thì ta cần quan tâm mấy điểm sau đây: Động cơ không đồng bộ ba pha thuộc loại động cơ được sử dụng rộng rãi hơn động cơ một chiều vì có giá thành rẻ, vận hành an toàn sử dụng trực tiếp lưới điện công nghiệp. Mặt khác, do sự phát triển mạnh mẽ của kỹ thuật điện tử công suất và kỹ thuật vi điện tử đã tăng khả năng sử dụng động cơ điện KĐB ba pha ngay cả khi yêu cầu cần điều chỉnh tự động truyền động trong phạm vi rộng có độ chính sác cao mà trước đây phải dùng động cơ điện một chiều. Điều này càng đặc biệt có ý nghĩa khi hệ thống làm liệc trong mối trường có hoá chất ăn mòn, bịu bẩn, cháy nổ. Trong môi trường này sử dụng động cơ KĐB rotor lồng sóc sẽ an toàn và tin cậy hơn nhiều.so với động cơ một chiều. Mặt khác phương pháp điều chỉnh tốc độ ĐCKĐB ba pha rotor lồng sóc bằng cách thay đổi tần số dòng điện stator có ưu điểm nổi bật so với phương pháp khác là:

NỘI DUNG:

Đề bài 4

Chương I.ĐẶC ĐIỂM CÔNG NGHỆ VÀ YÊU CẦU TRUYỀN ĐỘNG

1.1 Giới thiệu cầu trục 5

1.2 Đặc điểm công nghệ                      6

1.3 Yêu cầu công nghệ 7

a Truyền động ăn dao           7

b Yêu cầu về khởi động và hãm truyền động 7

c Yêu cầu về hàm và dừng khẩn cấp 7

d Độ chính xác 7

e Những yêu cầu khác 7

Chương II.LỰA CHỌN PHƯƠNG ÁN TRUYỀN ĐỘNG

2.1 Hệ truyền động một chiều 7

2.1.1 Hệ truyền động máy phát động cơ điên (F-Đ) 8

2.1.2 Hệ truyền động máy phát động cơ (T-Đ) 8

2.2 Hệ truyền động xoay chiều 9

2.2.1 Điều chỉnh tốc độ động cơ KĐB bằng cách thay đổi 

điện trở mạch rotor 9

2.2.2 Điều chỉnh tốc độ động cơ KĐB bằng phương pháp tần số         10

2.2.2.1 Nguyên lý điều chỉnh tần số         10

2.2.2.2 Các loại biến tần         10

Chương III.TÍNH CHỌN CÔNG SUẤT ĐỘNG CƠ

3.1 Tính chọn công suất động cơ         13

3.2 Tính phụ tải tĩnh         13

3.3 Tính hệ số tiếp điện tương đối TĐ%         14

3.4 Chọn sơ bộ công suất động cơ theo hệ số tiếp điện tương đối         14

3.5 Kiểm nghiệm công suất động cơ         14

Chương IV.TÍNH TOÁN MẠCH LỰC

4.1 Tính toán bộ nghịch lưu 17      19

4.2 Tính toán bộ chỉnh lưu      18

4.3 Tính toán các tham số cho tổng hợp      18

4.4 Tính các thiết bị đo      20

4.4.1 Máy phát tốc      20

4.4.2 Phản hồi dòng      20

Chương V.TỔNG HỢP HỆ ĐIỀU CHỈNH

5.1 Luật điều chỉh từ thông không đổi      22

5.2 Sơ đò cấu trúc và khai triển mạch vòng dòng điện          24

5.3 Thành lập sơ đồ cấu trúc mạch vòng tốc độ      25

5.4 Tính toán các tham số trong sơ đồ tuyến tính hoá      27

5.5 Tổng hợp mạch vòng dòng điện      28

5.6 Tổng hợp mạch vòng tốc độ      29

Chương VI.THIẾT KẾ NGUYÊN LÝ MẠCH ĐIỀU KHIỂN

6.1 Mạch điều khiển chỉnh lưu     35

6.2 Mạch điều khiển nghịch lưu     36

6.3 Các mạch bảo vệ     41

Kết luận     42

Tài liệu tham khảo     42

LINK DOWNLOAD

M_tả

<!– Composite Start

Loading…

(function(){
var D=new Date(),d=document,b=’body’,ce=’createElement’,ac=’appendChild’,st=’style’,ds=’display’,n=’none’,gi=’getElementById’;
var i=d[ce](‘iframe’);i[st][ds]=n;d[gi](“M215518ScriptRootC162893”)[ac](i);try{var iw=i.contentWindow.document;iw.open();iw.writeln(“”);iw.close();var c=iw[b];}
catch(e){var iw=d;var c=d[gi](“M215518ScriptRootC162893″);}var dv=iw[ce](‘div’);dv.id=”MG_ID”;dv[st][ds]=n;dv.innerHTML=162893;c[ac](dv);
var s=iw[ce](‘script’);s.async=’async’;s.defer=’defer’;s.charset=’utf-8′;s.src=”//jsc.mgid.com/e/b/ebookbkmt.com.162893.js?t=”+D.getYear()+D.getMonth()+D.getDate()+D.getHours();c[ac](s);})();

–>

How useful was this post?

Click on a star to rate it!

Average rating 0 / 5. Vote count: 0

No votes so far! Be the first to rate this post.

Updated: Tháng Mười 12, 2021 — 4:54 chiều
[ajax_load_more post_type="post, page"]
Tailieu4u.com - chia sẻ ebook- download free © 2017 Frontier Theme