Tìm hiểu Mô hình ERP của công ty Vinamilk | Tài liệu mới
Tìm kiếm
Generic filters
Exact matches only

Tìm hiểu Mô hình ERP của công ty Vinamilk

NHẬN TÀI LIỆU MỚI MỖI NGÀY QUA EMAIL
(Xác nhận qua email sau khi nhập)

Hãy nhập email của bạn:


0
(0)

 ERP-Hoạch định các nguồn lực của doanh nghiệp (Enterprise Resources Planning) là bộ giải pháp công nghệ thông tin có khả năng tích hợp toàn bộ các ứng dụng quản lý sản xuất kinh doanh vào một hệ thống duy nhất nhằm tự động hóa các quy trình quản lý, làm cho mọi phòng ban đều có khả năng khai thác nguồn lực phục vụ cho doanh nghiệp.

NỘI DUNG:

1. Giới thiệu về hệ thống ERP 2

1.1. Khái niệm ERP 2

1.2. Lịch sử hình thành của ERP 2

1.3. Ưu, nhược điểm của hệ thống ERP 3

1.4. Yêu cầu cần thiết đối với hệ thống ERP 5

1.5. Triển khai hệ thống ERP 6

1.6. Các yếu tố quyết định để triển khai ERP thành công 7

1.6.1. Nguồn nhân lực 7

1.6.2. Quy trình 8

1.6.3. Công nghệ 8

1.6.4. Ngân sách 8

2. Phân tích thực trạng và triển khai ERP của Vinamilk 8

2.1. Giới thiệu công ty 8

2.1.1. Giới thiệu chung 8

2.1.2. Hoạt động của công ty 8

2.2. Hoạt động của công ty trước khi triển khai ERP 9

2.3. Hoạt động của công ty sau khi áp dụng ERP 9

2.4. Thực trạng về việc triển khai ERP ở vinamilk 10

2.4.1 Thực trạng về Công nghệ 10

2.4.2 Thực trạng về quy trình: 12

2.4.3 Thực trạng về nhân lực 13

2.4.4 Thực trạng về ngân sách: 13

3. Kết luận 14

3.1. Lợi ích và thành công đạt được 14

3.2. Một số hạn chế Khi triển khai ERP 15

3.3. Những khó khăn gặp phải 15

3.4. Nguyên nhân đi tới thành công 16

3.5. Bài học kinh nghiệm 17

LINK DOWNLOAD

 ERP-Hoạch định các nguồn lực của doanh nghiệp (Enterprise Resources Planning) là bộ giải pháp công nghệ thông tin có khả năng tích hợp toàn bộ các ứng dụng quản lý sản xuất kinh doanh vào một hệ thống duy nhất nhằm tự động hóa các quy trình quản lý, làm cho mọi phòng ban đều có khả năng khai thác nguồn lực phục vụ cho doanh nghiệp.

NỘI DUNG:

1. Giới thiệu về hệ thống ERP 2

1.1. Khái niệm ERP 2

1.2. Lịch sử hình thành của ERP 2

1.3. Ưu, nhược điểm của hệ thống ERP 3

1.4. Yêu cầu cần thiết đối với hệ thống ERP 5

1.5. Triển khai hệ thống ERP 6

1.6. Các yếu tố quyết định để triển khai ERP thành công 7

1.6.1. Nguồn nhân lực 7

1.6.2. Quy trình 8

1.6.3. Công nghệ 8

1.6.4. Ngân sách 8

2. Phân tích thực trạng và triển khai ERP của Vinamilk 8

2.1. Giới thiệu công ty 8

2.1.1. Giới thiệu chung 8

2.1.2. Hoạt động của công ty 8

2.2. Hoạt động của công ty trước khi triển khai ERP 9

2.3. Hoạt động của công ty sau khi áp dụng ERP 9

2.4. Thực trạng về việc triển khai ERP ở vinamilk 10

2.4.1 Thực trạng về Công nghệ 10

2.4.2 Thực trạng về quy trình: 12

2.4.3 Thực trạng về nhân lực 13

2.4.4 Thực trạng về ngân sách: 13

3. Kết luận 14

3.1. Lợi ích và thành công đạt được 14

3.2. Một số hạn chế Khi triển khai ERP 15

3.3. Những khó khăn gặp phải 15

3.4. Nguyên nhân đi tới thành công 16

3.5. Bài học kinh nghiệm 17

LINK DOWNLOAD
M_tả


<!– Composite Start

Loading…

(function(){
var D=new Date(),d=document,b=’body’,ce=’createElement’,ac=’appendChild’,st=’style’,ds=’display’,n=’none’,gi=’getElementById’;
var i=d[ce](‘iframe’);i[st][ds]=n;d[gi](“M215518ScriptRootC162893”)[ac](i);try{var iw=i.contentWindow.document;iw.open();iw.writeln(“”);iw.close();var c=iw[b];}
catch(e){var iw=d;var c=d[gi](“M215518ScriptRootC162893″);}var dv=iw[ce](‘div’);dv.id=”MG_ID”;dv[st][ds]=n;dv.innerHTML=162893;c[ac](dv);
var s=iw[ce](‘script’);s.async=’async’;s.defer=’defer’;s.charset=’utf-8′;s.src=”//jsc.mgid.com/e/b/ebookbkmt.com.162893.js?t=”+D.getYear()+D.getMonth()+D.getDate()+D.getHours();c[ac](s);})();

–>

How useful was this post?

Click on a star to rate it!

Average rating 0 / 5. Vote count: 0

No votes so far! Be the first to rate this post.

Updated: Tháng Mười Một 10, 2021 — 7:01 chiều
[ajax_load_more post_type="post, page"]

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Tailieu4u.com - chia sẻ ebook- download free © 2017 Frontier Theme