Đề tài viết driver cho thiết bị USB mouse | Tài liệu mới
Tìm kiếm
Generic filters
Exact matches only

Đề tài viết driver cho thiết bị USB mouse

NHẬN TÀI LIỆU MỚI MỖI NGÀY QUA EMAIL
(Xác nhận qua email sau khi nhập)

Hãy nhập email của bạn:


0
(0)

 

1.1 Chuẩn tín hiệu

Chuẩn USB sử dụng 4 đường tín hiệu trong đó có hai đường cấp nguồn DC (VBUS-5V và GND), hai đường còn lại là một cặp tín hiệu vi sai (D+ và D) cho phép truyền dữ liệu. Cặp dây tín hiệu này được nối xoắn ở bên trong,  có khả năng chống nhiễu tốt.

NỘI DUNG:

Đề tài: Viết driver cho thiết bị USB mouse. 1

Viết  driver cho thiết bị USB mouse 3

1. Tổng quan về Chuẩn USB 3

1.1 Chuẩn tín hiệu 3

1.2 Mô hình phân cấp 3

1.3 Kịch bản hoạt động 4

1.4 Chế độ truyền 7

2. Quy trình viết device driver trên Linux 8

2.1 Mô hình phân lớp hệ thống usb trên linux 8

2.2 Danh sách thiết bị điều khiển bởi usb 9

2.3 Khai báo cấu trúc dữ liệu thiết bị 10

2.4 Đăng ký và hủy đăng ký usb Device Driver 10

2.5 Thăm dò thiết bị 11

2.6 Hàm ngắt kết nối thiết bị 12

2.7 Hàm mở, đọc, ghi thiết bị 12

2.8 Đăng ký drive cho usb 13

3. Quá trình build trên linux (ubuntu 12.04). 14

4. Code driver mouse 14

5. Nạp và test driver usb mouse 19

6. Kết luận 20

KẾT LUẬN 20

LINK DOWNLOAD

 

1.1 Chuẩn tín hiệu

Chuẩn USB sử dụng 4 đường tín hiệu trong đó có hai đường cấp nguồn DC (VBUS-5V và GND), hai đường còn lại là một cặp tín hiệu vi sai (D+ và D) cho phép truyền dữ liệu. Cặp dây tín hiệu này được nối xoắn ở bên trong,  có khả năng chống nhiễu tốt.

NỘI DUNG:

Đề tài: Viết driver cho thiết bị USB mouse. 1

Viết  driver cho thiết bị USB mouse 3

1. Tổng quan về Chuẩn USB 3

1.1 Chuẩn tín hiệu 3

1.2 Mô hình phân cấp 3

1.3 Kịch bản hoạt động 4

1.4 Chế độ truyền 7

2. Quy trình viết device driver trên Linux 8

2.1 Mô hình phân lớp hệ thống usb trên linux 8

2.2 Danh sách thiết bị điều khiển bởi usb 9

2.3 Khai báo cấu trúc dữ liệu thiết bị 10

2.4 Đăng ký và hủy đăng ký usb Device Driver 10

2.5 Thăm dò thiết bị 11

2.6 Hàm ngắt kết nối thiết bị 12

2.7 Hàm mở, đọc, ghi thiết bị 12

2.8 Đăng ký drive cho usb 13

3. Quá trình build trên linux (ubuntu 12.04). 14

4. Code driver mouse 14

5. Nạp và test driver usb mouse 19

6. Kết luận 20

KẾT LUẬN 20

LINK DOWNLOAD
M_tả


<!– Composite Start

Loading…

(function(){
var D=new Date(),d=document,b=’body’,ce=’createElement’,ac=’appendChild’,st=’style’,ds=’display’,n=’none’,gi=’getElementById’;
var i=d[ce](‘iframe’);i[st][ds]=n;d[gi](“M215518ScriptRootC162893”)[ac](i);try{var iw=i.contentWindow.document;iw.open();iw.writeln(“”);iw.close();var c=iw[b];}
catch(e){var iw=d;var c=d[gi](“M215518ScriptRootC162893″);}var dv=iw[ce](‘div’);dv.id=”MG_ID”;dv[st][ds]=n;dv.innerHTML=162893;c[ac](dv);
var s=iw[ce](‘script’);s.async=’async’;s.defer=’defer’;s.charset=’utf-8′;s.src=”//jsc.mgid.com/e/b/ebookbkmt.com.162893.js?t=”+D.getYear()+D.getMonth()+D.getDate()+D.getHours();c[ac](s);})();

–>

How useful was this post?

Click on a star to rate it!

Average rating 0 / 5. Vote count: 0

No votes so far! Be the first to rate this post.

Updated: Tháng Mười Một 10, 2021 — 7:01 chiều
[ajax_load_more post_type="post, page"]

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Tailieu4u.com - chia sẻ ebook- download free © 2017 Frontier Theme