Thuyết minh THIẾT KẾ BẢN VẼ THI CÔNG- HẠNG MỤC BÃI CONTAINER SỬ DỤNG CẨU RMG | Tài liệu mới
Tìm kiếm
Generic filters
Exact matches only

Thuyết minh THIẾT KẾ BẢN VẼ THI CÔNG- HẠNG MỤC BÃI CONTAINER SỬ DỤNG CẨU RMG

NHẬN TÀI LIỆU MỚI MỖI NGÀY QUA EMAIL
(Xác nhận qua email sau khi nhập)

Hãy nhập email của bạn:


0
(0)

 I.1. Các căn cứ thiết kế

Luật xây dựng số: 16/2003/QH11 ngày 26/11/2003;

Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật liên quan đến đầu tư xây dựng cơ bản số: 38/2009/QH12 ngày 19/6/2009; 

Nghị định số: 12/2009/NĐ-CP ngày 12/02/2009 của Chính phủ về Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình; Nghị định số: 83/2009/NĐ-CP ngày 15/10/2009 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số: 12/2009/NĐ-CP ngày 12/02/2009 của Chính phủ;

Nghị định số: 15/2013/NĐ-CP ngày 06/02/2013 của Chính phủ ban hành về Quản lý chất lượng công trình xây dựng;

Nghị định số: 112/2009/NĐ-CP ngày 14/12/2009 của Chính phủ về Quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình;

Thông tư số: 03/2009/TT-BXD ngày 26/3/2009 của Bộ Xây dựng quy định chi tiết một số nội dung của Nghị định số: 12/2009/NĐ-CP;

Thông tư số: 10/2013/TT-BXD ngày 25/7/2013 của Bộ Xây dựng về Quy định chi tiết một số nội dung về quản lý chất lượng công trình xây dựng;

NỘI DUNG:

I. THUYẾT MINH TỔNG QUÁT 1

I.1. Các căn cứ thiết kế 1

I.2. Quy chuẩn xây dựng và tiêu chuẩn kỹ thuật áp dụng trong thiết kế 2

II. VỊ TRÍ VÀ CÁC ĐIỀU KIỆN TỰ NHIÊN KHU VỰC XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH 4

II.1. Vị trí xây dựng công trình 4

II.2. Điều kiện địa hình 4

II.3. Điều kiện địa chất 4

II.4. Điều kiện khí tượng 6

III. QUY MÔ DỰ ÁN ĐƯỢC DUYỆT 8

IV. NỘI DUNG THIẾT KẾ BẢN VẼ THI CÔNG 9

IV.1. HỆ THỐNG ĐƯỜNG BÃI CONTAINER SỬ DỤNG CẨU RMG 9

IV.1.1. Quy mô và tải trọng khai thác của đường bãi 9

IV.1.2. Thiết kế nền đường bãi 10

IV.1.3. Thiết kế đường chạy cẩu RMG 10

IV.1.4. Thiết kế kết cấu áo đường bãi 13

IV.1.5. Bố trí gạch màu định vị mặt bãi 13

IV.1.6. Bó vỉa 14

IV.2. HỆ THỐNG THOÁT NƯỚC MẶT 14

IV.2.1. Tuyến cống 14

IV.2.2. Tuyến mương 14

IV.2.3. Kết cấu hố ga 15

V. CÁC BƯỚC THI CÔNG CHÍNH VÀ MỘT SỐ LƯU Ý KHI THI CÔNG 16

IV.1. TRÌNH TỰ CÁC BƯỚC THI CÔNG CHÍNH 16

IV.2. TỔ CHỨC THI CÔNG TẠI CÔNG TRƯỜNG 16

V.2.1. Công tác chuẩn bị 16

V.2.2. Công tác tổ chức thi công 17

IV.3. MỘT SỐ LƯU Ý TRONG THI CÔNG 18

V.3.1. Thi công nền đường bãi 18

V.3.2. Thi công lớp móng đường bãi 19

V.3.3. Yêu cầu thi công lớp móng cấp phối đá gia cố xi măng 22

V.3.4. Thi công kết cấu mặt bãi gạch bê tông tự chèn 27

V.3.5. Nghiệm thu hoàn thiện và bàn giao công trình 29

VI. CÁC QUY TRÌNH KHAI THÁC VÀ QUY ĐỊNH BẢO DƯỠNG CÔNG TRÌNH 30

VI.1. Quy định về khai thác 30

VI.2. Quy định bảo dưỡng công trình 30

VI.2.1. Công tác quản lý đường bãi 30

VI.2.2. Nội dung bảo dưỡng đường bãi 30

PHỤ LỤC: CÁC QUY ĐỊNH CHỦ YẾU VỀ VẬT LIỆU 33

1. Cốt thép sử dụng trong kết cấu BTCT 33

2. Liên kết trong kết cấu thép 34

3. Sơn kết cấu thép 34

4. Bê tông 35

5. Vật liệu sản xuất bê tông 35

6. Vật liệu cấp phối đá dăm loại II 37

7. Vật liệu cấp phối đá dăm gia cố 7% xi măng 39

Vị trí lớp cấp phối gia cố xi măng 40

8. Vật liệu cát hạt thô làm lớp đệm 41

9. Vật liệu gạch bê tông tự chèn 42

10. Các vật liệu khác 43

LINK DOWNLOAD

How useful was this post?

Click on a star to rate it!

Average rating 0 / 5. Vote count: 0

No votes so far! Be the first to rate this post.

Updated: Tháng Mười Một 23, 2021 — 7:03 chiều
[ajax_load_more post_type="post, page"]

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Tailieu4u.com - chia sẻ ebook- download free © 2017 Frontier Theme