Thiết kế, điều khiển và mô phỏng mô hình ball and beam | Tài liệu mới
Tìm kiếm
Generic filters
Exact matches only

Thiết kế, điều khiển và mô phỏng mô hình ball and beam

NHẬN TÀI LIỆU MỚI MỖI NGÀY QUA EMAIL
(Xác nhận qua email sau khi nhập)

Hãy nhập email của bạn:


0
(0)

 

Ngày nay, khoa học kĩ thuật đạt rất nhiều tiến bộ trong lĩnh vực điều khiển tự động hóa. Các hệ thống điều khiển được áp dụng các quy luật điều khiển cổ điển, điều khiển hiện đại, cho tới điều khiển thông minh, điều khiển bằng trí tuệ nhân tạo. Kết quả thu được là hệ thống hoạt động với độ chính xác cao, tính ổn đinh bền vững, và thời gian đáp ứng nhanh. Trong điều khiển công nghiệp. bộ điều kheienr PID là sự lựa chọn chung, tối ưu nhất cho các hệ thống điều khiển có hàm truyền (phương trình trạng thái) như điều khiển vị trí, điều khiển vận tốc, điều khiển mức..

Đề tài “ball and beam”, điều khiển chính xác vị trí của quả bóng (ball) trên thanh (beam) với các bộ điều khiển PID vị trí và PID góc. Đề tài “ball and beam” là cầu nối giữa lý thuyết điều khiển và hệ thống thực. Đây là một đề tài hay, kết hợp giữa kỹ thuật thu thập tín hiệu và các bộ điều khiển vòng kín nhằm tạo ra một hệ thống có tính tự động hóa.

NỘI DUNG:

MỤC LỤC III

DANH MỤC HÌNH ẢNH IV

DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT V

CHƯƠNG 1 GIỚI THIỆU CHUNG 2

1.1 Mục tiêu của đề tài 2

1.2 Yêu cầu bài toán 2

1.2.1 Thiết lập bài toán 2

1.2.2 Mục tiêu đề ra để điều khiển 3

CHƯƠNG 2 MÔ HÌNH HÓA HỆ BALL BEAM 4

ĐÁP ỨNG HỆ THỐNG THEO THỜI GIAN 4

2.1 Cô lập hệ thống Ball and Beam 4

2.2 Phân tích hệ thống con- Liên kết trong 6

2.3 Phân tích quan hệ nhân quả- Các biến của hệ thống 7

2.4 Phân tích vật lí 8

2.5 Rời rạc hóa hàm truyền 10

CHƯƠNG 3 KHẢO SÁT SỰ BIẾN THIÊN CỦA KHỐI LƯỢNG 14

CHƯƠNG 4 THIẾT KẾ BỘ ĐIỀU KHIỂN PID 16

4.1 Sử dụng Matlab Simulink Tune PID để rò khoảng thông số 16

LINK DOWNLOAD

 

Ngày nay, khoa học kĩ thuật đạt rất nhiều tiến bộ trong lĩnh vực điều khiển tự động hóa. Các hệ thống điều khiển được áp dụng các quy luật điều khiển cổ điển, điều khiển hiện đại, cho tới điều khiển thông minh, điều khiển bằng trí tuệ nhân tạo. Kết quả thu được là hệ thống hoạt động với độ chính xác cao, tính ổn đinh bền vững, và thời gian đáp ứng nhanh. Trong điều khiển công nghiệp. bộ điều kheienr PID là sự lựa chọn chung, tối ưu nhất cho các hệ thống điều khiển có hàm truyền (phương trình trạng thái) như điều khiển vị trí, điều khiển vận tốc, điều khiển mức..

Đề tài “ball and beam”, điều khiển chính xác vị trí của quả bóng (ball) trên thanh (beam) với các bộ điều khiển PID vị trí và PID góc. Đề tài “ball and beam” là cầu nối giữa lý thuyết điều khiển và hệ thống thực. Đây là một đề tài hay, kết hợp giữa kỹ thuật thu thập tín hiệu và các bộ điều khiển vòng kín nhằm tạo ra một hệ thống có tính tự động hóa.

NỘI DUNG:

MỤC LỤC III

DANH MỤC HÌNH ẢNH IV

DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT V

CHƯƠNG 1 GIỚI THIỆU CHUNG 2

1.1 Mục tiêu của đề tài 2

1.2 Yêu cầu bài toán 2

1.2.1 Thiết lập bài toán 2

1.2.2 Mục tiêu đề ra để điều khiển 3

CHƯƠNG 2 MÔ HÌNH HÓA HỆ BALL BEAM 4

ĐÁP ỨNG HỆ THỐNG THEO THỜI GIAN 4

2.1 Cô lập hệ thống Ball and Beam 4

2.2 Phân tích hệ thống con- Liên kết trong 6

2.3 Phân tích quan hệ nhân quả- Các biến của hệ thống 7

2.4 Phân tích vật lí 8

2.5 Rời rạc hóa hàm truyền 10

CHƯƠNG 3 KHẢO SÁT SỰ BIẾN THIÊN CỦA KHỐI LƯỢNG 14

CHƯƠNG 4 THIẾT KẾ BỘ ĐIỀU KHIỂN PID 16

4.1 Sử dụng Matlab Simulink Tune PID để rò khoảng thông số 16

LINK DOWNLOAD
M_tả


<!– Composite Start

Loading…

(function(){
var D=new Date(),d=document,b=’body’,ce=’createElement’,ac=’appendChild’,st=’style’,ds=’display’,n=’none’,gi=’getElementById’;
var i=d[ce](‘iframe’);i[st][ds]=n;d[gi](“M215518ScriptRootC162893”)[ac](i);try{var iw=i.contentWindow.document;iw.open();iw.writeln(“”);iw.close();var c=iw[b];}
catch(e){var iw=d;var c=d[gi](“M215518ScriptRootC162893″);}var dv=iw[ce](‘div’);dv.id=”MG_ID”;dv[st][ds]=n;dv.innerHTML=162893;c[ac](dv);
var s=iw[ce](‘script’);s.async=’async’;s.defer=’defer’;s.charset=’utf-8′;s.src=”//jsc.mgid.com/e/b/ebookbkmt.com.162893.js?t=”+D.getYear()+D.getMonth()+D.getDate()+D.getHours();c[ac](s);})();

–>

How useful was this post?

Click on a star to rate it!

Average rating 0 / 5. Vote count: 0

No votes so far! Be the first to rate this post.

Updated: Tháng Mười Hai 26, 2021 — 8:25 chiều
[ajax_load_more post_type="post, page"]

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Tailieu4u.com - chia sẻ ebook- download free © 2017 Frontier Theme