Thiết bị cô đặc dung dịch nước cam một nồi, làm việc gián đoạn có ống tuần hoàn trung tâm với năng suất nhập liệu 2000kgh | Tài liệu mới
Tìm kiếm
Generic filters
Exact matches only

Thiết bị cô đặc dung dịch nước cam một nồi, làm việc gián đoạn có ống tuần hoàn trung tâm với năng suất nhập liệu 2000kgh

NHẬN TÀI LIỆU MỚI MỖI NGÀY QUA EMAIL
(Xác nhận qua email sau khi nhập)

Hãy nhập email của bạn:


0
(0)

 

Ngành công nghiệp thực phẩm giữ vai trò quan trọng trong xã hội hiện nay. Dưới sự tác động của công nghiệp hóa hiện đại hóa đất nước, việc chế tạo ra các loại thiết bị hỗ trợ cho quá trình chế biến thực phẩm giữ vai trò thiết yếu. Hiện nay có rất nhiều loại thiết bị được sử dụng trong công nghiệp sản xuất hoá chất và thực phẩm với những mục đích khác nhau. Trong đó thiết bị cô đặc hỗ trợ rất lớn cho quá trình chế biến thực phẩm. Cô đặc  tạo ra sản phẩm mới làm tăng hương vị, chất lượng của sản phẩm và giúp bảo quản sản phẩm được lâu hơn. 

Có nhiều phương pháp  cô đặc khác nhau tùy theo mục đích sử dụng. Đồ án này trình bày về thiết bị cô đặc dung dịch nước cam một nồi, làm việc gián đoạn có ống tuần hoàn trung tâm với năng suất nhập liệu 2000kg/h

Đồ án quá trình thiết bị giúp sinh viên ôn lại các kiến thức đã học về quá trình và công nghệ thực phẩm. Ngoài ra còn giúp sinh viên có thể tiếp cận thực tế thông qua việc lựa chọn, tính toán và thiết kế các chi tiết của một thiết bị với các số liệu cụ thể và thực tế.

NỘI DUNG:

CHƯƠNG 1 : GIỚI THIỆU CHUNG VỀ QUÁ TRÌNH CÔ ĐẶC 1

1.1.TỔNG QUAN VỀ CÔ ĐẶC 1

1.1.1. Khái niệm 1

1.1.2. Các phương pháp cô đặc 1

1.1.3. Phân loại thiết bị cô đặc 2

1.2. QUY TRÌNH CÔ ĐẶC DUNG DỊCH NƯỚC CAM 3

1.2.1. Giới thiệu nguyên liệu 3

1.2.2. Quy trình – Thuyết minh quy trình 4

CHƯƠNG 2: TÍNH TOÁN THIẾT BỊ CHÍNH 5

2.1. CÂN BẰNG VẬT LIỆU 5

2.1.1. Tính lượng hơi thứ bốc lên trong toàn hệ thống 6

2.1.2. Chia nồng độ từ xđ đến xc thành 6 khoảng nồng độ 6

2.2. CÂN BẰNG NHIỆT LƯỢNG 6

2.2.1. Xác định áp suất và nhiệt độ 6

2.2.2. Xác định nhiệt độ tổn thất 7

2.2.2.1. Tổn thất nhiệt độ do nồng độ tăng cao (Δ’) 8

2.2.2.2. Tổn thất nhiệt độ do áp suất thủy tĩnh (Δ”) 8

2.2.2.3. Tổn thất nhiệt độ do trở lực thuỷ học trên đường ống (Δ’’’) 8

2.2.2.4. Tổn thất nhiệt độ chung cho toàn hệ thống cô đặc (ΣΔ) 8

2.2.3. Hiệu số nhiệt độ hữu ích và nhiệt độ sôi 9

2.3. TÍNH BỀ MẶT TRUYỀN NHIỆT CỦA BUỒNG ĐỐT 10

2..3.2. Tính hệ số truyền nhiệt K 10

2.3.2.1. Tính tổng nhiệt trở 11

2.3.2.3. Tính hệ số cấp nhiệt khi chất lỏng sôi 11

2.3.2.4. Tính hệ số truyền nhiệt K 12

2.3.3. Tính F 14

2.4. TÍNH KÍCH THƯỚC BUỒNG BỐC VÀ BUỒNG ĐỐT 15

2.4.1. Kích thước buồng bốc 15

2.4.2. Kích thước buồng đốt 15

2.4.2.1. Xác định số ống truyền nhiệt 15

2.4.2.2. Đường kính ống tuần hoàn trung tâm 16

2.4.2.3. Đường kính buồng đốt 16

2.4.3. Bố trí các ống truyền nhiệt trên mặt sàng 17

2.5. TÍNH ĐƯỜNG KÍNH CÁC ỐNG DẪN 17

2.5.1. Ống dẫn hơi đốt 18

2.5.2. Ống dẫn hơi thứ 18

2.5.3. Ống nhập liệu 18

2.5.4. Ống tháo sản phẩm 19

2.5.5. Ống tháo nước ngưng 19

CHƯƠNG 3: THIẾT BỊ NGƯNG TỤ CHÂN CAO BARÔMET 20

3.1. LƯỢNG NƯỚC LẠNH CẦN THIẾT ĐỂ NGƯNG TỤ 20

3.2. THỂ TÍCH KHÔNG KHÍ VÀ KHÍ KHÔNG NGƯNG 21

3.3. CÁC KÍCH THƯỚC CHỦ YẾU CỦA THIẾT BỊ 

NGƯNG TỤ BAROMET 21

3.3.1. Đường kính của thiết bị ngưng tụ 21

3.3.2. Kích thước tấm ngăn 22

3.3.3. Chiều cao của thiết bị ngưng tụ 22

3.3.4. Kích thước của ống barômet 23

3.3.5. Các kích thước khác 24

CHƯƠNG 4: TÍNH CƠ KHÍ 26

4.1. CHIỀU DÀY THÂN THIẾT BỊ 26

4.1.1. Chiều dày thân buồng đốt 26

4.1.2. Chiều dày thân buồng bốc 27

4.2. TÍNH ĐÁY VÀ NẮP THIẾT BỊ 27

4.2.1. Đáy buồng đốt 27

4.2.2. Nắp buồng bốc 28

4.3. TÍNH VỈ ỐNG 28

4.4. MẶT BÍCH 28

4.4.1. Mặt bích để nối thiết bị 28

4.4.2. Mặt bích nối các bộ phận của thiết bị với các ống dẫn 29

4.5. TAI TREO 29

4.5.1. Tính tổng khối lượng của thiết bị 29

4.5.1.1. Khối lượng thân buồng đốt 29

4.5.1.2. Khối lượng thân buồng bốc 29

4.5.1.3. Khối lượng các ống truyền nhiệt 30

4.5.1.4. Khối lượng ống tuần hoàn 30

4.5.1.5. Khối lượng vỉ ống 30

4.5.1.6. Khối lượng đáy và nắp 30

4.5.1.7. Khối lượng dung dịch khi chứa đầy trong thiết bị 30

4.5.1.8. Khối lượng tổng cộng của thiết bị 30

4.5.2. Trọng lượng cực đại của thiết bị 30

4.5.3. Tải trọng tác dụng lên một tai treo 30

4.6. TÍNH TOÁN VÀ CHỌN BƠM 31

4.6.1 Bơm dung dịch. 31

4.6.2.Bơm cung cấp nước cho thiết bị ngưng tụ gián tiếp. 31

4.7.CÁC BỘ PHẬN KHÁC 35

KẾT LUẬN 39

LƯU Ý:


Tài liệu được chia sẻ bởi Bạn “Đaminh Hoàng Linh”  và chỉ được dùng phục vụ mục đích học tập và nghiên cứu.

LINK DOWNLOAD

How useful was this post?

Click on a star to rate it!

Average rating 0 / 5. Vote count: 0

No votes so far! Be the first to rate this post.

Updated: Tháng Mười Một 24, 2021 — 7:04 chiều
[ajax_load_more post_type="post, page"]

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Tailieu4u.com - chia sẻ ebook- download free © 2017 Frontier Theme