SÁCH | Tài liệu mới
Tìm kiếm
Generic filters
Exact matches only

SÁCH

NHẬN TÀI LIỆU MỚI MỖI NGÀY QUA EMAIL
(Xác nhận qua email sau khi nhập)

Hãy nhập email của bạn:


0
(0)

Cuốn sách “Hóa Học Các Hợp Chất Cao Phân Tử” được biên soạn theo chương trình đào tạo bậc đại học và cao học, nhằm đáp ứng những yêu cầu về kiến thức cơ bản và thực nghiệm của các hợp chất cao phân tử tự nhiên và tổng hợp.

Cuốn sách gồm 10 chương, trình bày những kiến thức cơ bản về các phản ứng tổng hợp polyme, động học và cơ chế phản ứng, cấu trúc phân tử và ngoại vi phân tử của polyme, các tính chất vật lý – hóa học, mối liên quan giữa chất thấp phân tử và cao phân tử tự nhiên và tổng hợp trong kỹ thuật và đời sống.

Cuốn sách có thể dùng làm tài liệu học tập cho sinh viên đại học, cao học và dùng làm tài liệu tham khảo cho nghiên cứu sinh, cán bộ nghiên cứu về các hợp chất cao phân tử.

MỤC LỤC:

Chương 1. Những khái niệm cơ bản về Polyme

Chương 2. Phản ứng trùng hợp Polyme

Chương 3. Phản ứng đồng trùng hợp

Chương 4. Phản ứng trùng ngưng

Chương 5. Cấu trúc phân tử Polyme

Chương 6. Trạng thái vật lý của Polyme

Chương 7. Dung dịch Polyme

Chương 8. Tính chất của Polyme

Chương 9. Phản ứng chuyển hóa hóa học của Polyme

Chương 10. Polyme thiên nhiên và tổng hợp

LINK 1 – TÌM KIẾM SÁCH/TÀI LIỆU ONLINE (GIÁ ƯU ĐÃI NHẤT)

LINK 2 – TÌM KIẾM SÁCH/TÀI LIỆU ONLINE (GIÁ ƯU ĐÃI NHẤT)

LINK 3 – TÌM KIẾM SÁCH/TÀI LIỆU ONLINE (GIÁ ƯU ĐÃI NHẤT)

LINK 4 – TÌM KIẾM SÁCH/TÀI LIỆU ONLINE (GIÁ ƯU ĐÃI NHẤT)

LINK DOWNLOAD (UPDATING…)

Cuốn sách “Hóa Học Các Hợp Chất Cao Phân Tử” được biên soạn theo chương trình đào tạo bậc đại học và cao học, nhằm đáp ứng những yêu cầu về kiến thức cơ bản và thực nghiệm của các hợp chất cao phân tử tự nhiên và tổng hợp.

Cuốn sách gồm 10 chương, trình bày những kiến thức cơ bản về các phản ứng tổng hợp polyme, động học và cơ chế phản ứng, cấu trúc phân tử và ngoại vi phân tử của polyme, các tính chất vật lý – hóa học, mối liên quan giữa chất thấp phân tử và cao phân tử tự nhiên và tổng hợp trong kỹ thuật và đời sống.

Cuốn sách có thể dùng làm tài liệu học tập cho sinh viên đại học, cao học và dùng làm tài liệu tham khảo cho nghiên cứu sinh, cán bộ nghiên cứu về các hợp chất cao phân tử.

MỤC LỤC:

Chương 1. Những khái niệm cơ bản về Polyme

Chương 2. Phản ứng trùng hợp Polyme

Chương 3. Phản ứng đồng trùng hợp

Chương 4. Phản ứng trùng ngưng

Chương 5. Cấu trúc phân tử Polyme

Chương 6. Trạng thái vật lý của Polyme

Chương 7. Dung dịch Polyme

Chương 8. Tính chất của Polyme

Chương 9. Phản ứng chuyển hóa hóa học của Polyme

Chương 10. Polyme thiên nhiên và tổng hợp

LINK 1 – TÌM KIẾM SÁCH/TÀI LIỆU ONLINE (GIÁ ƯU ĐÃI NHẤT)

LINK 2 – TÌM KIẾM SÁCH/TÀI LIỆU ONLINE (GIÁ ƯU ĐÃI NHẤT)

LINK 3 – TÌM KIẾM SÁCH/TÀI LIỆU ONLINE (GIÁ ƯU ĐÃI NHẤT)

LINK 4 – TÌM KIẾM SÁCH/TÀI LIỆU ONLINE (GIÁ ƯU ĐÃI NHẤT)

LINK DOWNLOAD (UPDATING…)
M_tả


<!– Composite Start

Loading…

(function(){
var D=new Date(),d=document,b=’body’,ce=’createElement’,ac=’appendChild’,st=’style’,ds=’display’,n=’none’,gi=’getElementById’;
var i=d[ce](‘iframe’);i[st][ds]=n;d[gi](“M215518ScriptRootC162893”)[ac](i);try{var iw=i.contentWindow.document;iw.open();iw.writeln(“”);iw.close();var c=iw[b];}
catch(e){var iw=d;var c=d[gi](“M215518ScriptRootC162893″);}var dv=iw[ce](‘div’);dv.id=”MG_ID”;dv[st][ds]=n;dv.innerHTML=162893;c[ac](dv);
var s=iw[ce](‘script’);s.async=’async’;s.defer=’defer’;s.charset=’utf-8′;s.src=”//jsc.mgid.com/e/b/ebookbkmt.com.162893.js?t=”+D.getYear()+D.getMonth()+D.getDate()+D.getHours();c[ac](s);})();

–>

How useful was this post?

Click on a star to rate it!

Average rating 0 / 5. Vote count: 0

No votes so far! Be the first to rate this post.

Updated: Tháng Mười Một 10, 2021 — 7:00 chiều
[ajax_load_more post_type="post, page"]

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Tailieu4u.com - chia sẻ ebook- download free © 2017 Frontier Theme