Sổ tay chứng nhận tiêu chuẩn HALAL | Tài liệu mới
Tìm kiếm
Generic filters
Exact matches only

Sổ tay chứng nhận tiêu chuẩn HALAL

NHẬN TÀI LIỆU MỚI MỖI NGÀY QUA EMAIL
(Xác nhận qua email sau khi nhập)

Hãy nhập email của bạn:


5
(1)

 Thiết lập hệ thống mua hàng để đảm bảo tính phù hợp của nguyên liệu theo tiêu chuẩn kỹ thuật, GCN halal, nhà cung ứng.

– Mua nguyên liệu phù hợp với danh sách nguyên liệu đã được duyệt bỡi Cơ quan chứng nhận Halal.

– Liên hệ Người Quản lý Halal khi lựa chọn nguyên liệu mới hay nhà cung ứng mới

-Đánh giá nhà cung ứng và xếp loại nhà cung ứng trong việc cung cấp tài liệu Halal

h) Phụ trách Sản xuất

– Thiết lập hệ thống sản xuất bảo đảm tính phù hợp Halal của các quy trình sản xuất sản phẩm Halal và tránh nhiễm với các sản phẩm Haram (có hại) najis (dơ).

– Sử dụng các nguyên liệu để sản xuất cho sản phẩm Halal theo danh sách các nguyên liệu đã được phê duyệt bỡi Cơ quan chứng nhận Halal

i) Quản lý Kho

– Thiết lập hệ thống quản lý kho tránh nhiễm các sản phẩm có hại HARAM và dơ NAJIS.

-Lưu trữ riêng biệt nguyên liệu và sản phẩm theo danh sách đã được duyệt bỡi Cơ quan chứng nhận Halal .

5.4 Các quy trình hoạt động (SOP):

Các quy trình cho các hoạt động liên quan đến tiến trình sản xuất sản phẩm Halal được thiết lập như là quy phạm chuẩn để thực hiện hệ thống đảm bảo Halal. Các quy trình chuẩn được liệt kê trong Phụ lục 7- Danh sách các tài liệu và quy trình

Ngoài các quy phạm chuẩn của Halal, các quy trình của hệ thống ISO 22000 cũng được áp dụng cho sản phẩm Halal. Tham khảo Phụ lục 7B và 7CD – Tham chiếu danh sách các hoạt động

LINK DOWNLOAD

M_tả

How useful was this post?

Click on a star to rate it!

Average rating 5 / 5. Vote count: 1

No votes so far! Be the first to rate this post.

Updated: Tháng Sáu 30, 2021 — 5:10 chiều
[ajax_load_more post_type="post, page"]
Tailieu4u.com - chia sẻ ebook- download free © 2017 Frontier Theme