PHÂN TÍCH VÀ THIẾT KẾ HTTT | Tài liệu mới
Tìm kiếm
Generic filters
Exact matches only

PHÂN TÍCH VÀ THIẾT KẾ HTTT

NHẬN TÀI LIỆU MỚI MỖI NGÀY QUA EMAIL
(Xác nhận qua email sau khi nhập)

Hãy nhập email của bạn:


0
(0)

 

Bộ phận cung ứng ngành Công An có một số kho lưu trữ các mặt hàng được mua sắm để cấp phát cho các đơn vị trong ngành.

Hàng hóa do bộ phận mua sắm mua về sẽ được chuyển xuống kho. Sau đó, thủ kho kiểm tra xem số lượng, chủng loại hàng hóa có khớp với những thông tin ở trên phiếu nhập hàng mà bộ phận mua sắm chuyển xuống hay không. Nếu đúng thì thủ kho nhập hàng vào kho, lập phiếu nhập kho và cập nhật thông tin vào thẻ kho. Ngược lại, nhân viên bộ phận mua lập biên bản xác nhận những mặt hàng nhập kho còn dư để trả lại cho bên cung ứng.

 

Khi các đơn vị trong ngành có nhu cầu xuất hàng, các đơn vị sẽ lập phiếu yêu cầu xuất hàng và gửi cho lãnh đạo. Lãnh đạo nhận phiếu yêu cầu, xem xét và phê duyệt phiếu. Phiếu yêu cầu được phê duyệt sẽ chuyển cho bộ phận kế toán để kế toán lập phiếu xuất hàng và chuyển cho thủ kho. Khi nhận được phiếu xuất hợp lệ từ kế toán, thủ kho sẽ dựa vào hàng tồn trong thẻ kho để xuất hàng theo phiếu xuất đồng thời cập nhật thông tin hàng vào thẻ kho. Nếu mặt hàng được xuất đã được nhập theo nhiều lô và nhiều đơn giá khác nhau thì thủ kho sẽ xuất hàng hóa theo nguyên tắc nhập trước xuất trước, đơn giá tính giá trị hàng hóa sẽ là đơn giá trung bình.

NỘI DUNG:

CHƯƠNG I: MÔ TẢ NGHIỆP VỤ CỦA MÔ HÌNH QUẢN LÝ KHO 4

1. Mô tả bài toán: 4

2. Mô tả hệ thống hiện tại: 5

3.1.  Lập bảng phân tích: 6

3.2.  Xác định tác nhân của hệ thống: 7

3.3.  Danh sách hồ sơ dữ liệu: 8

3.4.  Biểu đồ ngữ cảnh: 8

3.5.  Ma trận thực thể chức năng: 9

3.6.  Biểu đồ phân rã chức năng: 10

3.7.  Mô tả chi tiết chức năng sơ cấp: 12

3.8.  Biểu đồ hoạt động các nghiệp vụ: 19

CHƯƠNG II: PHÂN TÍCH HỆ THỐNG QUẢN LÝ KHO 22

1. Các mô hình xử lý nghiệp vụ: 22

1.1. Biểu đồ luồng dữ liệu mức 0: 22

1.2. Biểu đồ luồng dữ liệu mức 1: 23

Biểu đồ luồng dữ liệu tiến trình “1.0. Nhập kho” 23

Biểu đồ luồng dữ liệu tiến trình “2.0. Xuất kho” 25

Biểu đồ luồng dữ liệu tiến trình “3.0. Tổng hợp” 25

2. Mô tả bằng tiếng anh có cấu trúc: 26

2.1. Tiến trình 1.0. Nhập kho 26

2.2. Tiến trình 2.0. Xuất kho 27

2.3. Tiến trình 3.0. Tổng hợp 27

LINK DOWNLOAD

M_tả

<!– Composite Start

Loading…

(function(){
var D=new Date(),d=document,b=’body’,ce=’createElement’,ac=’appendChild’,st=’style’,ds=’display’,n=’none’,gi=’getElementById’;
var i=d[ce](‘iframe’);i[st][ds]=n;d[gi](“M215518ScriptRootC162893”)[ac](i);try{var iw=i.contentWindow.document;iw.open();iw.writeln(“”);iw.close();var c=iw[b];}
catch(e){var iw=d;var c=d[gi](“M215518ScriptRootC162893″);}var dv=iw[ce](‘div’);dv.id=”MG_ID”;dv[st][ds]=n;dv.innerHTML=162893;c[ac](dv);
var s=iw[ce](‘script’);s.async=’async’;s.defer=’defer’;s.charset=’utf-8′;s.src=”//jsc.mgid.com/e/b/ebookbkmt.com.162893.js?t=”+D.getYear()+D.getMonth()+D.getDate()+D.getHours();c[ac](s);})();

–>

How useful was this post?

Click on a star to rate it!

Average rating 0 / 5. Vote count: 0

No votes so far! Be the first to rate this post.

Updated: Tháng Chín 14, 2021 — 3:09 chiều
[ajax_load_more post_type="post, page"]
Tailieu4u.com - chia sẻ ebook- download free © 2017 Frontier Theme