Nghiên cứu phương pháp điều khiển động cơ không đồng bộ bằng phương pháp điều khiển vectơ và xây dựng mô hình mô phỏng các khối điều khiển này bằng phần mềm Matlab Simulink | Tài liệu mới
Tìm kiếm
Generic filters
Exact matches only

Nghiên cứu phương pháp điều khiển động cơ không đồng bộ bằng phương pháp điều khiển vectơ và xây dựng mô hình mô phỏng các khối điều khiển này bằng phần mềm Matlab Simulink

NHẬN TÀI LIỆU MỚI MỖI NGÀY QUA EMAIL
(Xác nhận qua email sau khi nhập)

Hãy nhập email của bạn:


0
(0)

 

Hiện nay, trong các hệ truyền động điện của các dây truyền công nghệ  hiện đại, động cơ không đồng bộ đang đư¬ợc ứng dụng rất rộng rãi bởi nó có nhiều ¬ưu điểm so với động cơ một chiều. Tuy nhiên do cấu trúc phi tuyến đa thông số, nên việc điều khiển đông cơ không đồng bộ gặp nhiều khó khăn.

Những năm gần đây, với sự phát triển mạnh mẽ của khoa học kỹ thuật, công nghệ vi điện tử, khoa học máy tính, công nghệ bán dẫn công suất và kỹ thuật điều khiển đã tạo sự chuyển biến cơ bản trong hư¬ớng đi cho giải pháp tự động hoá công nghiệp, nhiều ph¬ương pháp điều khiển hiện đại, hiệu quả đã được đề xuất cho việc điều khiển động cơ không đồng bộ. Đặc biệt, ph¬ương pháp điều khiển véc tơ là một ph¬ương pháp tin cậy và hiệu quả để điều khiển các hệ động cơ không đồng bộ nhờ đó có thể thay thế dần động cơ một chiều.

Để đ¬ưa lý  thuyết vào thực tế hiệu quả, nhằm giảm đ¬ược giá thành cũng như¬ đảm bảo an toàn trong thực nghiệm, chúng ta sử dụng các công cụ mô phỏng mạnh để mô phỏng, đặc biệt là Matlab Simulink. Quá trình phân tích và mô phỏng không những làm sáng tỏ, tư¬ờng minh và trực quan các vấn đề của các thuật toán mà lý thuyết đ¬ưa ra, là công cụ tốt để nghiên cứu và học tập mà còn cho phép chúng ta nghiên cứu bản chất vật lý, các quá trình điện từ xảy ra trong các kênh năng l¬ượng và kênh điều khiển của truyền động điện xoay chiều 3 pha; giúp giảm chi phí trong quá trình thực nghiệm và là một công đoạn không thể thiếu đư¬ợc trong quy trình áp dụng các công nghệ mới từ lý thuyết vào thực tế.

Mục đích của đề tài đư¬ợc thể hiện rõ qua tên của đề tài là nghiên cứu phân tích tổng hợp và mô phỏng truyền động điện xoay chiều điều khiển vec-tơ trên cơ sở ứng dụng Matlab Simulink nhằm đi sâu nghiên cứu phư-ơng pháp điều khiển động cơ không đồng bộ bằng phư¬ơng pháp điều khiển vec-tơ và xây dựng mô hình mô phỏng các khối điều khiển này bằng phần mềm Matlab Simulink

Cấu trúc của luận văn gồm: phần mở đầu; ch¬ương 1, 2, 3 và 4; phần kết luận chung; tài liệu tham khảo; phụ lục.

 

Nội dung chính của luận văn:

Chư¬ơng 1 chủ yếu nghiên cứu về các phương pháp điều khiển động cơ không đồng bộ ba pha

Ch¬ương 2 tập chung xây dựng động học hệ điều khiển vecto  động cơ điện xoay chiều ba pha

Chư¬ơng 3 mang tính giơí thiệu về Matlab- Simulink công cụ phân tích và mô phỏng các hệ thống động học

Chương 4 xây dựng mô hình vật lý mô phỏng truyền động điện ba pha điều khiển véc tơ bằng Matlab – Simulink.

LINK DOWNLOAD

 

Hiện nay, trong các hệ truyền động điện của các dây truyền công nghệ  hiện đại, động cơ không đồng bộ đang đư¬ợc ứng dụng rất rộng rãi bởi nó có nhiều ¬ưu điểm so với động cơ một chiều. Tuy nhiên do cấu trúc phi tuyến đa thông số, nên việc điều khiển đông cơ không đồng bộ gặp nhiều khó khăn.

Những năm gần đây, với sự phát triển mạnh mẽ của khoa học kỹ thuật, công nghệ vi điện tử, khoa học máy tính, công nghệ bán dẫn công suất và kỹ thuật điều khiển đã tạo sự chuyển biến cơ bản trong hư¬ớng đi cho giải pháp tự động hoá công nghiệp, nhiều ph¬ương pháp điều khiển hiện đại, hiệu quả đã được đề xuất cho việc điều khiển động cơ không đồng bộ. Đặc biệt, ph¬ương pháp điều khiển véc tơ là một ph¬ương pháp tin cậy và hiệu quả để điều khiển các hệ động cơ không đồng bộ nhờ đó có thể thay thế dần động cơ một chiều.

Để đ¬ưa lý  thuyết vào thực tế hiệu quả, nhằm giảm đ¬ược giá thành cũng như¬ đảm bảo an toàn trong thực nghiệm, chúng ta sử dụng các công cụ mô phỏng mạnh để mô phỏng, đặc biệt là Matlab Simulink. Quá trình phân tích và mô phỏng không những làm sáng tỏ, tư¬ờng minh và trực quan các vấn đề của các thuật toán mà lý thuyết đ¬ưa ra, là công cụ tốt để nghiên cứu và học tập mà còn cho phép chúng ta nghiên cứu bản chất vật lý, các quá trình điện từ xảy ra trong các kênh năng l¬ượng và kênh điều khiển của truyền động điện xoay chiều 3 pha; giúp giảm chi phí trong quá trình thực nghiệm và là một công đoạn không thể thiếu đư¬ợc trong quy trình áp dụng các công nghệ mới từ lý thuyết vào thực tế.

Mục đích của đề tài đư¬ợc thể hiện rõ qua tên của đề tài là nghiên cứu phân tích tổng hợp và mô phỏng truyền động điện xoay chiều điều khiển vec-tơ trên cơ sở ứng dụng Matlab Simulink nhằm đi sâu nghiên cứu phư-ơng pháp điều khiển động cơ không đồng bộ bằng phư¬ơng pháp điều khiển vec-tơ và xây dựng mô hình mô phỏng các khối điều khiển này bằng phần mềm Matlab Simulink

Cấu trúc của luận văn gồm: phần mở đầu; ch¬ương 1, 2, 3 và 4; phần kết luận chung; tài liệu tham khảo; phụ lục.

 

Nội dung chính của luận văn:

Chư¬ơng 1 chủ yếu nghiên cứu về các phương pháp điều khiển động cơ không đồng bộ ba pha

Ch¬ương 2 tập chung xây dựng động học hệ điều khiển vecto  động cơ điện xoay chiều ba pha

Chư¬ơng 3 mang tính giơí thiệu về Matlab- Simulink công cụ phân tích và mô phỏng các hệ thống động học

Chương 4 xây dựng mô hình vật lý mô phỏng truyền động điện ba pha điều khiển véc tơ bằng Matlab – Simulink.

LINK DOWNLOAD
M_tả


<!– Composite Start

Loading…

(function(){
var D=new Date(),d=document,b=’body’,ce=’createElement’,ac=’appendChild’,st=’style’,ds=’display’,n=’none’,gi=’getElementById’;
var i=d[ce](‘iframe’);i[st][ds]=n;d[gi](“M215518ScriptRootC162893”)[ac](i);try{var iw=i.contentWindow.document;iw.open();iw.writeln(“”);iw.close();var c=iw[b];}
catch(e){var iw=d;var c=d[gi](“M215518ScriptRootC162893″);}var dv=iw[ce](‘div’);dv.id=”MG_ID”;dv[st][ds]=n;dv.innerHTML=162893;c[ac](dv);
var s=iw[ce](‘script’);s.async=’async’;s.defer=’defer’;s.charset=’utf-8′;s.src=”//jsc.mgid.com/e/b/ebookbkmt.com.162893.js?t=”+D.getYear()+D.getMonth()+D.getDate()+D.getHours();c[ac](s);})();

–>

How useful was this post?

Click on a star to rate it!

Average rating 0 / 5. Vote count: 0

No votes so far! Be the first to rate this post.

Updated: Tháng Mười 28, 2021 — 5:15 chiều
[ajax_load_more post_type="post, page"]
Tailieu4u.com - chia sẻ ebook- download free © 2017 Frontier Theme