ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP KỸ SƯ XÂY DỰNG KẾT CẤU THÉP | Tài liệu mới
Tìm kiếm
Generic filters
Exact matches only

ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP KỸ SƯ XÂY DỰNG KẾT CẤU THÉP

NHẬN TÀI LIỆU MỚI MỖI NGÀY QUA EMAIL
(Xác nhận qua email sau khi nhập)

Hãy nhập email của bạn:


5
(1)

 

1.1.1. Địa điểm xây dựng: 

Công trình nhà xưởng Phước Bình – phường Phước Bình-Quận 9-Tp. HCM

1.1.2. Hiện trạng kỹ thuật hạ tầng đô thị:

Nhà xưởng được xây dựng mới tại vị trí tương đối thuận  lợi, nằm trên tuyến đường huyết mạch, nằm cạnh Xa Lộ Hà Nội. Phía Nam giáp quận 2, hướng Đông đi về Long Thành, Đồng Nai. Đồng thời, Quận 9 có mật độ dân cư ở mức trung bình, mức độ đô thị hóa chưa cao, quỹ đất tương đối lớn nên thích hợp để xây dựng nhà xưởng.

NỘI DUNG:

CHƯƠNG 1 GIẢI PHÁP KIẾN TRÚC 4

1.1. GIỚI THIỆU VỀ CÔNG TRÌNH 4

1.2.   GIẢI PHÁP KIẾN TRÚC 4

CHƯƠNG 2 TỔNG QUAN VỀ KẾT CẤU CÔNG TRÌNH 6

2.1. GIẢI PHÁP KẾT CẤU CHO CÔNG TRÌNH 6

2.2. VẬT LIỆU 7

2.2. TIÊU CHUẨN, QUY PHẠM 8

CHƯƠNG 3 HỆ DẦM SÀN LIÊN HỢP COMPOSITE 9

3.1. TÍNH TOÁN SÀN 9

3.2. TÍNH TOÁN HỆ DẦM PHỤ ĐIỂN HÌNH 20

3.3. TÍNH TOÁN LIÊN KẾT DẦM PHỤ VÀO DẦM CHÍNH 26

CHƯƠNG 4 THIẾT KẾ KHUNG ĐIỂN HÌNH – KHUNG ĐẦU HỒI 28

4.1. THÔNG SỐ ĐẦU VÀO 28

4.2. XÁC ĐỊNH KÍCH THƯỚC KHUNG NGANG 29

4.3. XÁC ĐỊNH TẢI TRONG TÁC DỤNG LÊN KHUNG 32

4.4. THIẾT KẾ CẤU KIỆN KHUNG ĐIỂN HÌNH 41

4.4.1. Thiết kế dầm DM6 46

4.4.2. Thiết kế dầm DC6 50

4.4.3. Thiết kế dầm vai 52

4.4.4. Thiết kế cột biên CB6 56

4.4.5. Thiết kế cột giữa CG6 60

4.5. THIẾT KẾ LIÊN KẾT KHUNG ĐIỂN HÌNH 62

4.5.1. Thiết kế liê kết cột biên và đầu trái dầm DM6 62

4.5.2. Thiết kế liên kết 2 đoạn dầm DM6-1 và DM6-2 65

4.5.3. Thiết kế liên kết 2 đoạn dầm DM6-2 và DM6-3 67

4.5.4. Thiết kế liên kết đỉnh mái 69

4.5.5. Thiết kế liên kết cột biên và dầm DC6 71

4.5.6. Thiết kế liên kết cột giữa và dầm DC6 73

4.5.7. Thiết kế liên kết nối 2 đoạn dầm DC6 74

4.5.8. Thiết kế liên kết chân cột biên 76

4.5.9. Thiết kế liên kết chân cột giữa 84

4.6. THIẾT KẾ CẤU KIỆN KHUNG ĐẦU HỒI 85

4.6.1. Thiết kế dầm DM1 85

4.6.2. Thiết kế dầm DC1 88

4.6.3. Thiết kế cột biên CB1 90

4.6.4. Thiết kế cột giữa CG1 94

4.7. THIẾT KẾ LIÊN KẾT KHUNG ĐẦU HỒI 97

4.7.1. Thiết kế liên kết cột biên và đầu trái dầm DM1 97

4.7.2. Thiết kế liên kết 2 đoạn dầm DM1 99

4.7.3. Thiết kế liên kết đỉnh mái 101

4.7.4. Thiết kế liên kết cột biên và dầm DC1 103

4.7.5. Thiết kế liên kết cột giữa và dầm DC1 105

4.7.6. Thiết kế liên chân cột biên 107

4.7.7. Thiết kế liên chân cột giữa 115

4.8. KIỂM TRA CHUYỂN VỊ CÔNG TRÌNH 116

CHƯƠNG 5 THIẾT KẾ HỆ GIẰNG 119

5.1. TỔNG QUANG VỀ HỆ GIẰNG 119

5.2. TÍNH TOÁN HỆ GIẰNG 120

CHƯƠNG 6 THIẾT KẾ BỂ XỬ LÝ NƯỚC THẢI 124

6.1. THÔNG SỐ THIẾT KẾ 124

6.2. KIỂM TRA ĐẨY NỔI 124

6.3. XÂY DỰNG MÔ HÌNH TÍNH 3D 126

6.4. TÍNH TOÁN BẢN NẮP 130

6.5. TÍNH TOÁN BẢN THÀNH 136

6.6. TÍNH TOÁN BẢN ĐÁY 146

CHƯƠNG 7 THIẾT KẾ SÀN TẦNG TRỆT 153

7.1. THÔNG SỐ THIẾT KẾ 153

7.2. TÍNH TOÁN CỐT THÉP BẢN SÀN 156

CHƯƠNG 8 THIẾT KẾ THÁP NƯỚC TRÊN CAO 159

8.1. THÔNG SỐ THIẾT KẾ 159

8.2. TÍNH TOÁN TIẾT DIỆN THANH 163

8.3. THIẾT KẾ LIÊN KẾT 166

CHƯƠNG 9 THIẾT KẾ MÓNG CÔNG TRÌNH 167

9.1. XỬ LÝ HỒ SƠ ĐỊA CHẤT 167

9.2. NỘI LỰC THIẾT KẾ 169

9.3. THIẾT KẾ MÓNG M1 171

9.4. THIẾT KẾ MÓNG M2 179

LINK DOWNLOAD

M_tả

How useful was this post?

Click on a star to rate it!

Average rating 5 / 5. Vote count: 1

No votes so far! Be the first to rate this post.

Updated: Tháng Sáu 28, 2021 — 5:10 chiều
[ajax_load_more post_type="post, page"]
Tailieu4u.com - chia sẻ ebook- download free © 2017 Frontier Theme