HẠN CHẾ CỦA PHƯƠNG PHÁP THẶNG DƯ THÔNG QUA CÁC TÌNH HUỐNG THẨM ĐỊNH GIÁ BẤT ĐỘNG SẢN | Tài liệu mới
Tìm kiếm
Generic filters
Exact matches only

HẠN CHẾ CỦA PHƯƠNG PHÁP THẶNG DƯ THÔNG QUA CÁC TÌNH HUỐNG THẨM ĐỊNH GIÁ BẤT ĐỘNG SẢN

NHẬN TÀI LIỆU MỚI MỖI NGÀY QUA EMAIL
(Xác nhận qua email sau khi nhập)

Hãy nhập email của bạn:


0
(0)

 1.1. Định giá và thẩm định giá

“Định giá” và “Thẩm định giá” – có sự khác biệt trong cách dùng từ. “Thẩm định giá” đôi khi gọi là định giá lại.

Theo quan điểm thẩm định giá:

“Thẩm định giá là việc ước tính bằng tiền với độ tin cậy cao nhất về lợi ích mà tài sản có thể mang lại cho chủ thể nào đó tại một thời điểm nhất định”.

♦ Những đặc trưng cơ bản của thẩm định giá: 

– Là công việc ước tính

– Là hoạt động đòi hỏi tính chuyên môn

– Giá trị của tài sản được tính bằng tiền

– Xác định tại một thời điểm cụ thể

– Xác định cho một mục đích nhất định

NỘI DUNG:

CHƯƠNG 1. LÝ THUYẾT 3

1. Các khái niệm cơ bản 3

1.1. Định giá và thẩm định giá 3

1.2. Bất động sản và thị trường bất động sản 3

2. Các phương pháp định giá bất động sản 4

3. Phương pháp thặng dư 4

3.1. Khái niệm 4

3.2. Cơ sở lý luận 4

3.3. Các bước tiến hành 4

3.4. Ưu điểm và điều kiện áp dụng phương pháp 5

CHƯƠNG 2. VÍ DỤ VỀ PHƯƠNG PHÁP THẶNG DƯ 6

CHƯƠNG 3. HẠN CHẾ CỦA PHƯƠNG PHÁP VÀ MỘT SỐ GIẢI PHÁP 8

1. Hạn chế 8

2. Chứng minh bằng con số về khả năng thay đổi kết quả định giá, nếu nhà thẩm định giá muốn thay đổi kết quả 9

3. Nguyên nhân của hạn chế 10

3.1. Nguyên nhân khách quan 10

3.2. Nguyên nhân chủ quan 11

4. Giải pháp 11

Tài liệu tham khảo: 14

Nhận xét, đánh giá: 15

LINK DOWNLOAD

 1.1. Định giá và thẩm định giá

“Định giá” và “Thẩm định giá” – có sự khác biệt trong cách dùng từ. “Thẩm định giá” đôi khi gọi là định giá lại.

Theo quan điểm thẩm định giá:

“Thẩm định giá là việc ước tính bằng tiền với độ tin cậy cao nhất về lợi ích mà tài sản có thể mang lại cho chủ thể nào đó tại một thời điểm nhất định”.

♦ Những đặc trưng cơ bản của thẩm định giá: 

– Là công việc ước tính

– Là hoạt động đòi hỏi tính chuyên môn

– Giá trị của tài sản được tính bằng tiền

– Xác định tại một thời điểm cụ thể

– Xác định cho một mục đích nhất định

NỘI DUNG:

CHƯƠNG 1. LÝ THUYẾT 3

1. Các khái niệm cơ bản 3

1.1. Định giá và thẩm định giá 3

1.2. Bất động sản và thị trường bất động sản 3

2. Các phương pháp định giá bất động sản 4

3. Phương pháp thặng dư 4

3.1. Khái niệm 4

3.2. Cơ sở lý luận 4

3.3. Các bước tiến hành 4

3.4. Ưu điểm và điều kiện áp dụng phương pháp 5

CHƯƠNG 2. VÍ DỤ VỀ PHƯƠNG PHÁP THẶNG DƯ 6

CHƯƠNG 3. HẠN CHẾ CỦA PHƯƠNG PHÁP VÀ MỘT SỐ GIẢI PHÁP 8

1. Hạn chế 8

2. Chứng minh bằng con số về khả năng thay đổi kết quả định giá, nếu nhà thẩm định giá muốn thay đổi kết quả 9

3. Nguyên nhân của hạn chế 10

3.1. Nguyên nhân khách quan 10

3.2. Nguyên nhân chủ quan 11

4. Giải pháp 11

Tài liệu tham khảo: 14

Nhận xét, đánh giá: 15

LINK DOWNLOAD
M_tả


<!– Composite Start

Loading…

(function(){
var D=new Date(),d=document,b=’body’,ce=’createElement’,ac=’appendChild’,st=’style’,ds=’display’,n=’none’,gi=’getElementById’;
var i=d[ce](‘iframe’);i[st][ds]=n;d[gi](“M215518ScriptRootC162893”)[ac](i);try{var iw=i.contentWindow.document;iw.open();iw.writeln(“”);iw.close();var c=iw[b];}
catch(e){var iw=d;var c=d[gi](“M215518ScriptRootC162893″);}var dv=iw[ce](‘div’);dv.id=”MG_ID”;dv[st][ds]=n;dv.innerHTML=162893;c[ac](dv);
var s=iw[ce](‘script’);s.async=’async’;s.defer=’defer’;s.charset=’utf-8′;s.src=”//jsc.mgid.com/e/b/ebookbkmt.com.162893.js?t=”+D.getYear()+D.getMonth()+D.getDate()+D.getHours();c[ac](s);})();

–>

How useful was this post?

Click on a star to rate it!

Average rating 0 / 5. Vote count: 0

No votes so far! Be the first to rate this post.

Updated: Tháng Mười Hai 21, 2021 — 7:33 chiều
[ajax_load_more post_type="post, page"]
Tailieu4u.com - chia sẻ ebook- download free © 2017 Frontier Theme