GIÁO TRÌNH HỆ THỐNG MÁY LẠNH CÔNG NGHIỆP | Tài liệu mới
Tìm kiếm
Generic filters
Exact matches only

GIÁO TRÌNH HỆ THỐNG MÁY LẠNH CÔNG NGHIỆP

NHẬN TÀI LIỆU MỚI MỖI NGÀY QUA EMAIL
(Xác nhận qua email sau khi nhập)

Hãy nhập email của bạn:


0
(0)

 

Mục tiêu:

– Nắm được các quy định, ký hiệu bản vẽ thi công;

–  Hiểu  về cấu tạo, mục đích sử dụng của các trang, thiết bị phục vụ lắp đặt; 

–  Hiểu mục đích và phương pháp lắp đặt các thiết bị chính, phụ trong kho lạnh;

– Kiểm tra được thông số của thiết bị trước khi lắp;

– Lắp đặt các thiết bị chính, phụ trong kho lạnh đúng quy trình và đảm bảo an toàn

Mô đun hệ thống máy lạnh công nghiệp  ………………………………………………………  5

Yêu cầu đánh giá hoàn thành môn học  ………………………………………………………..  6

Bài 1: Lắp đặt hệ thống và thiết bị kho lạnh công nghiệp  ………………………………  7

1. Đọc bản vẽ thi công, chuẩn bị trang thiết bị phục vụ lắp đặt  ……………………….  7

2. Lắp đặt các thiết bị chính trong kho lạnh  ………………………………………………..  12

3. Lắp đặt các thiết bị phụ trong kho lạnh  …………………………………………………..  16

4. Hút chân không – nạp gas, chạy thử hệ thống  ………………………………………….  21

Bài 2: Lắp đặt hệ thống lạnh máy đá cây  ……………………………………………………  25

1. Đọc bản vẽ thi công, chuẩn bị trang thiết bị phục vụ lắp đặt  ……………………..  25

2. Lắp đặt các thiết bị chính trong máy đá  ………………………………………………….  29

3. Lắp đặt các thiết bị phụ trong máy đá cây  ………………………………………………  33

4. Hút chân không – nạp gas, chạy thử hệ thống  ………………………………………….  38

Bài 3: Vận hành hệ thống lạnh  ………………………………………………………………….  42

1. Kiểm tra hệ thống lạnh  …………………………………………………………………………  42

2. Khởi động hệ thống  ……………………………………………………………………………..  42

3. Một số thao tác trong quá trình vận hành  ………………………………………………..  43

4. Theo dõi các thông số kỹ thuật ……………………………………………………………..  47

Bài 4. Bảo trì – Bảo dưỡng hệ thống lạnh  …………………………………………………..  49

1. Kiểm tra hệ thống lạnh  …………………………………………………………………………  49

2. Bảo dưỡng các thiết bị chính  …………………………………………………………………  50

3. Bảo trì – Bảo dưỡng các thiết bị trong hệ thống  ……………………………………….  55

Bài 5: Sửa chữa hệ thống lạnh ………………………………………………………………….  57

1. Kiểm tra xác định nguyên nhân hư hỏng  ………………………………………………..  57

2. Kiểm tra – sửa chữa các thiết bị chính trong hệ thống lạnh  ……………………….  57

3. Kiểm tra – sửa chữa các thiết bị phụ trong hệ thống lạnh  ………………………….  60

4. Sửa chữa hệ thống điện  ………………………………………………………………………..  62

5. Sửa chữa hệ thống nước  ……………………………………………………………………….  63

Bài 6: Vận hành, xử lý sự cố trong một số hệ thống lạnh  ……………………………..  65

1. Vận hành hệ thống lạnh có sử dụng thiết bị Dixell  …………………………………..  65

2. Vận hành hệ thống lạnh có sử dụng thiết bị PLC  …………………………………….  72

3.Vận hành xử lý các sự cố trong hệ thống lạnh  ………………………………………….  81

LINK DOWNLOAD

 

Mục tiêu:

– Nắm được các quy định, ký hiệu bản vẽ thi công;

–  Hiểu  về cấu tạo, mục đích sử dụng của các trang, thiết bị phục vụ lắp đặt; 

–  Hiểu mục đích và phương pháp lắp đặt các thiết bị chính, phụ trong kho lạnh;

– Kiểm tra được thông số của thiết bị trước khi lắp;

– Lắp đặt các thiết bị chính, phụ trong kho lạnh đúng quy trình và đảm bảo an toàn

Mô đun hệ thống máy lạnh công nghiệp  ………………………………………………………  5

Yêu cầu đánh giá hoàn thành môn học  ………………………………………………………..  6

Bài 1: Lắp đặt hệ thống và thiết bị kho lạnh công nghiệp  ………………………………  7

1. Đọc bản vẽ thi công, chuẩn bị trang thiết bị phục vụ lắp đặt  ……………………….  7

2. Lắp đặt các thiết bị chính trong kho lạnh  ………………………………………………..  12

3. Lắp đặt các thiết bị phụ trong kho lạnh  …………………………………………………..  16

4. Hút chân không – nạp gas, chạy thử hệ thống  ………………………………………….  21

Bài 2: Lắp đặt hệ thống lạnh máy đá cây  ……………………………………………………  25

1. Đọc bản vẽ thi công, chuẩn bị trang thiết bị phục vụ lắp đặt  ……………………..  25

2. Lắp đặt các thiết bị chính trong máy đá  ………………………………………………….  29

3. Lắp đặt các thiết bị phụ trong máy đá cây  ………………………………………………  33

4. Hút chân không – nạp gas, chạy thử hệ thống  ………………………………………….  38

Bài 3: Vận hành hệ thống lạnh  ………………………………………………………………….  42

1. Kiểm tra hệ thống lạnh  …………………………………………………………………………  42

2. Khởi động hệ thống  ……………………………………………………………………………..  42

3. Một số thao tác trong quá trình vận hành  ………………………………………………..  43

4. Theo dõi các thông số kỹ thuật ……………………………………………………………..  47

Bài 4. Bảo trì – Bảo dưỡng hệ thống lạnh  …………………………………………………..  49

1. Kiểm tra hệ thống lạnh  …………………………………………………………………………  49

2. Bảo dưỡng các thiết bị chính  …………………………………………………………………  50

3. Bảo trì – Bảo dưỡng các thiết bị trong hệ thống  ……………………………………….  55

Bài 5: Sửa chữa hệ thống lạnh ………………………………………………………………….  57

1. Kiểm tra xác định nguyên nhân hư hỏng  ………………………………………………..  57

2. Kiểm tra – sửa chữa các thiết bị chính trong hệ thống lạnh  ……………………….  57

3. Kiểm tra – sửa chữa các thiết bị phụ trong hệ thống lạnh  ………………………….  60

4. Sửa chữa hệ thống điện  ………………………………………………………………………..  62

5. Sửa chữa hệ thống nước  ……………………………………………………………………….  63

Bài 6: Vận hành, xử lý sự cố trong một số hệ thống lạnh  ……………………………..  65

1. Vận hành hệ thống lạnh có sử dụng thiết bị Dixell  …………………………………..  65

2. Vận hành hệ thống lạnh có sử dụng thiết bị PLC  …………………………………….  72

3.Vận hành xử lý các sự cố trong hệ thống lạnh  ………………………………………….  81

LINK DOWNLOAD
M_tả


<!– Composite Start

Loading…

(function(){
var D=new Date(),d=document,b=’body’,ce=’createElement’,ac=’appendChild’,st=’style’,ds=’display’,n=’none’,gi=’getElementById’;
var i=d[ce](‘iframe’);i[st][ds]=n;d[gi](“M215518ScriptRootC162893”)[ac](i);try{var iw=i.contentWindow.document;iw.open();iw.writeln(“”);iw.close();var c=iw[b];}
catch(e){var iw=d;var c=d[gi](“M215518ScriptRootC162893″);}var dv=iw[ce](‘div’);dv.id=”MG_ID”;dv[st][ds]=n;dv.innerHTML=162893;c[ac](dv);
var s=iw[ce](‘script’);s.async=’async’;s.defer=’defer’;s.charset=’utf-8′;s.src=”//jsc.mgid.com/e/b/ebookbkmt.com.162893.js?t=”+D.getYear()+D.getMonth()+D.getDate()+D.getHours();c[ac](s);})();

–>

How useful was this post?

Click on a star to rate it!

Average rating 0 / 5. Vote count: 0

No votes so far! Be the first to rate this post.

Updated: Tháng Mười 29, 2021 — 6:58 chiều
[ajax_load_more post_type="post, page"]
Tailieu4u.com - chia sẻ ebook- download free © 2017 Frontier Theme