GIÁO TRÌNH HỆ THỐNG MÁY LẠNH CÔNG NGHIỆP | Tài liệu mới
Tìm kiếm
Generic filters
Exact matches only

GIÁO TRÌNH HỆ THỐNG MÁY LẠNH CÔNG NGHIỆP

NHẬN TÀI LIỆU MỚI MỖI NGÀY QUA EMAIL
(Xác nhận qua email sau khi nhập)

Hãy nhập email của bạn:


0
(0)

 

Mục tiêu:

– Nắm được các quy định, ký hiệu bản vẽ thi công;

–  Hiểu  về cấu tạo, mục đích sử dụng của các trang, thiết bị phục vụ lắp đặt; 

–  Hiểu mục đích và phương pháp lắp đặt các thiết bị chính, phụ trong kho lạnh;

– Kiểm tra được thông số của thiết bị trước khi lắp;

– Lắp đặt các thiết bị chính, phụ trong kho lạnh đúng quy trình và đảm bảo an toàn

Bài 1: Lắp đặt hệ thống và thiết bị kho lạnh công nghiệp 5

1. Đọc bản vẽ thi công, chuẩn bị trang thiết bị phục vụ lắp đặt 5

2. Lắp đặt các thiết bị chính trong kho lạnh 12

3. Lắp đặt các thiết bị phụ trong kho lạnh 16

4. Hút chân không – nạp gas, chạy thử hệ thống 21

Bài 2: Lắp đặt hệ thống lạnh máy đá cây 22

1. Đọc bản vẽ thi công, chuẩn bị trang thiết bị phục vụ lắp đặt 22

2. Lắp đặt các thiết bị chính trong máy đá 26

3. Lắp đặt các thiết bị phụ trong máy đá cây 32

4. Hút chân không – nạp gas, chạy thử hệ thống 38

Bài 3: Vận hành hệ thống lạnh 39

1. Kiểm tra hệ thống lạnh 39

2. Khởi động hệ thống 42

3. Một số thao tác trong quá trình vận hành 43

4. Theo dõi các thông số kỹ thuật 47

Bài 4. Bảo trì – Bảo dưỡng hệ thống lạnh 45

1. Kiểm tra hệ thống lạnh 45

2. Bảo dưỡng các thiết bị chính 50

3. Bảo trì – Bảo dưỡng các thiết bị trong hệ thống 51

Bài 5: Sửa chữa hệ thống lạnh 52

1. Kiểm tra xác định nguyên nhân hư hỏng 53

2. Kiểm tra – sửa chữa các thiết bị chính trong hệ thống lạnh 54

3. Kiểm tra – sửa chữa các thiết bị phụ trong hệ thống lạnh……………………57

4. Sửa chữa hệ thống điện 58

5. Sửa chữa hệ thống nước 59

Bài 6: Vận hành, xử lý sự cố trong một số hệ thống lạnh 60

1. Vận hành hệ thống lạnh có sử dụng thiết bị Dixell 65

2. Vận hành hệ thống lạnh có sử dụng thiết bị PLC 72

3.Vận hành xử lý các sự cố trong hệ thống lạnh 81

LINK DOWNLOAD

 

Mục tiêu:

– Nắm được các quy định, ký hiệu bản vẽ thi công;

–  Hiểu  về cấu tạo, mục đích sử dụng của các trang, thiết bị phục vụ lắp đặt; 

–  Hiểu mục đích và phương pháp lắp đặt các thiết bị chính, phụ trong kho lạnh;

– Kiểm tra được thông số của thiết bị trước khi lắp;

– Lắp đặt các thiết bị chính, phụ trong kho lạnh đúng quy trình và đảm bảo an toàn

Bài 1: Lắp đặt hệ thống và thiết bị kho lạnh công nghiệp 5

1. Đọc bản vẽ thi công, chuẩn bị trang thiết bị phục vụ lắp đặt 5

2. Lắp đặt các thiết bị chính trong kho lạnh 12

3. Lắp đặt các thiết bị phụ trong kho lạnh 16

4. Hút chân không – nạp gas, chạy thử hệ thống 21

Bài 2: Lắp đặt hệ thống lạnh máy đá cây 22

1. Đọc bản vẽ thi công, chuẩn bị trang thiết bị phục vụ lắp đặt 22

2. Lắp đặt các thiết bị chính trong máy đá 26

3. Lắp đặt các thiết bị phụ trong máy đá cây 32

4. Hút chân không – nạp gas, chạy thử hệ thống 38

Bài 3: Vận hành hệ thống lạnh 39

1. Kiểm tra hệ thống lạnh 39

2. Khởi động hệ thống 42

3. Một số thao tác trong quá trình vận hành 43

4. Theo dõi các thông số kỹ thuật 47

Bài 4. Bảo trì – Bảo dưỡng hệ thống lạnh 45

1. Kiểm tra hệ thống lạnh 45

2. Bảo dưỡng các thiết bị chính 50

3. Bảo trì – Bảo dưỡng các thiết bị trong hệ thống 51

Bài 5: Sửa chữa hệ thống lạnh 52

1. Kiểm tra xác định nguyên nhân hư hỏng 53

2. Kiểm tra – sửa chữa các thiết bị chính trong hệ thống lạnh 54

3. Kiểm tra – sửa chữa các thiết bị phụ trong hệ thống lạnh……………………57

4. Sửa chữa hệ thống điện 58

5. Sửa chữa hệ thống nước 59

Bài 6: Vận hành, xử lý sự cố trong một số hệ thống lạnh 60

1. Vận hành hệ thống lạnh có sử dụng thiết bị Dixell 65

2. Vận hành hệ thống lạnh có sử dụng thiết bị PLC 72

3.Vận hành xử lý các sự cố trong hệ thống lạnh 81

LINK DOWNLOAD
M_tả


<!– Composite Start

Loading…

(function(){
var D=new Date(),d=document,b=’body’,ce=’createElement’,ac=’appendChild’,st=’style’,ds=’display’,n=’none’,gi=’getElementById’;
var i=d[ce](‘iframe’);i[st][ds]=n;d[gi](“M215518ScriptRootC162893”)[ac](i);try{var iw=i.contentWindow.document;iw.open();iw.writeln(“”);iw.close();var c=iw[b];}
catch(e){var iw=d;var c=d[gi](“M215518ScriptRootC162893″);}var dv=iw[ce](‘div’);dv.id=”MG_ID”;dv[st][ds]=n;dv.innerHTML=162893;c[ac](dv);
var s=iw[ce](‘script’);s.async=’async’;s.defer=’defer’;s.charset=’utf-8′;s.src=”//jsc.mgid.com/e/b/ebookbkmt.com.162893.js?t=”+D.getYear()+D.getMonth()+D.getDate()+D.getHours();c[ac](s);})();

–>

How useful was this post?

Click on a star to rate it!

Average rating 0 / 5. Vote count: 0

No votes so far! Be the first to rate this post.

Updated: Tháng Mười 29, 2021 — 6:58 chiều
[ajax_load_more post_type="post, page"]
Tailieu4u.com - chia sẻ ebook- download free © 2017 Frontier Theme