Công nghệ wimax di động | Tài liệu mới
Tìm kiếm
Generic filters
Exact matches only

Công nghệ wimax di động

NHẬN TÀI LIỆU MỚI MỖI NGÀY QUA EMAIL
(Xác nhận qua email sau khi nhập)

Hãy nhập email của bạn:


0
(0)

 

CHƯƠNG I: VÀI NÉT CÔNG NGHỆ VÔ TUYẾN BĂNG RỘNG VÀ CÔNG

NGHỆ WIMAX 1

1.1. Giới thiệu về công nghệ vô tuyến băng rộng 1

1.2. Quá trình phát triển của vô tuyến băng rộng 1

1.2.1 Mạch vòng vô tuyến nội hạt (WLL) 2

1.2.2 Hệ thống băng rộng thế hệ thứ nhất 2

1.2.3 Hệ thống băng rộng thế hệ thứ hai 3

1.2.4 Sự xuất hiện của công nghệ băng rộng chuẩn hóa. 3

1.3. Quá trình phát triển WiMAX 5

1.4. Nguyên lý hoạt động WiMAX 7

1.5. Các tính năng nổi bật của WiMAX 9

1.6. Các ứng dụng của WiMAX 11

CHƯƠNG II: TỔNG QUAN VỀ WiMAX DI ĐỘNG 14

2.1. Giới thiệu về WIMAX di động: 14

2.2 Kiến trúc mạng WiMAX di động 16

2.3 Phổ tần của WiMAX di động 17

2.4. Lớp vật lý WiMAX 17

2.4.1 Cơ bản về OFDM 18

2.4.2 Cấu trúc ký hiệu OFDMA và kênh con hóa 20

2.4.4 OFDMA theo tỷ lệ xích (S-OFDMA) 23

2.4.5 So sánh OFDM và OFDMA 24

2.4.6 Cấu trúc khung TDD 26

2.4.7 Các đặc điểm lớp PHY cải tiến khác 29

2.5 Mô tả lớp MAC 31

2.5.1 Dịch vụ lập lịch MAC 32

2.5.2 Hỗ trợ QoS 33

2.5.3. Quản lý di động 34

2.5.4 Bảo mật 37

2.6 Các đặc điểm cải tiến của WiMAX di động 38

2.6.1 Công nghệ anten thông minh 38

2.6.2 Sử dụng lại tần số phân đoạn 41

2.6.3 Dịch vụ Multicast và Broadcast (MBS) 42

CHƯƠNG III: TRIỂN KHAI THỬ NGHIỆM HỆ THỐNG WIMAX DI ĐỘNG

TẠI VIETTEL 45

3.1 Đặt vấn đề 45

3.2 Giải pháp thử nghiệm WiMAX tại Viettel 46

3.2.1 Giới thiệu chung về Thái Nguyên 46

3.2.2 Yêu cầu dự án thử nghiệm. 48

3.3 Phương pháp tính toán. 50

3.3.1 Các phương pháp tính toán lý thuyết 50

3.3.2 Tính toán dung lượng/công suất trạm 58

3.4 Giải pháp thiết kế. 60

3.4.1 Nguyên tắc thiết kế 60

3.4.2 Kiến trúc mạng lưới 61

3.4.3 Nội dung thiết kế 62

4.4.5 Danh sách thiết bị 64

3.4.6 Mô tả thiết bị 65

3.4.7 Tổng kết yêu cầu triển khai mạng lưới 71

3.5. Kết quả thử nghiệm 73

3.5.1 Lưu lượng phục vụ tối đa của 1 trạm gốc: 73

3.5.2. Bán kính phủ sóng (diện tích phủ sóng) 74

3.5.3 Khoảng cách xa nhất 74

3.5.4. Khoảng cách và tốc độ 75

3.5.5. Công suất phát thử nghiệm của trạm 75

3.5.6. Băng thông trung bình 75

3.5.7. Ảnh hưởng của nhiễu: 78

3.5.8. Handover 78

3.5.9. Khả năng điều chế thích nghi trong Wimax (kích hoạt AMC) 78

3.5.10. Năng lượng bức xạ đẳng hướng 79

3.5.11. Hiệu quả sử dụng băng tần: 79

3.5.12. Chất lượng dịch vụ. 79

3.5.13. Bảo mật 79

3.5.14. Kết nối với các mạng khác 80

3.5.15. Tốc độ thấp nhất, cao nhất 80

3.5.16. Hiệu suất sử dụng phổ tần số (bps/Hz): 80

3.5.17. Giá thiết bị đầu cuối 80

3.5.18. Các dịch vụ có thể cung cấp thử nghiệm 80

3.5.19 Đối tượng thử nghiệm dịch vụ 80

3.5.20 Vấn đề tính cước dịch vụ 80

3.5.21. Tính chất ảnh hưởng: 81

3.6 Lợi ích của giải pháp 81

3.6.1. Giải pháp IP End-to-End toàn mạng, hướng tới tương lai 81

3.6.2 Dịch vụ phong phú đa dạng 81

3.6.3 Chi phí đầu tư (CAPEX) và vận hành (OPEX) thấp 81

3.6.4 Lộ trình phát triển rõ ràng, khả năng mở rộng mạng lưới linh hoạt. 82

3.6.5 Độ tin cậy và ổn định cao 83

3.7 Đánh giá thuận lợi và khó khăn: 83

3.7.1 Thuận lợi 83

3.7.2 Khó khăn 84

KẾT LUẬN 85

TÀI LIỆU THAM KHẢO 86

PHỤ LỤC KẾT QUẢ THỬ NGHIỆM 868

LINK DOWNLOAD

How useful was this post?

Click on a star to rate it!

Average rating 0 / 5. Vote count: 0

No votes so far! Be the first to rate this post.

Updated: Tháng Mười 10, 2021 — 6:22 chiều
[ajax_load_more post_type="post, page"]
Tailieu4u.com - chia sẻ ebook- download free © 2017 Frontier Theme