Bài tiểu luận về công ty sữa vinamilk (Khoa Kế toán) | Tài liệu mới
Tìm kiếm
Generic filters
Exact matches only

Bài tiểu luận về công ty sữa vinamilk (Khoa Kế toán)

NHẬN TÀI LIỆU MỚI MỖI NGÀY QUA EMAIL
(Xác nhận qua email sau khi nhập)

Hãy nhập email của bạn:


0
(0)

 

Đất nước ta đang trong quá trình chuyển đổi nền kinh tế sang nền kinh tế thị trường định hướng  xã hội chủ nghĩa , theo định hướng xã hội của nghĩa là quá trình tất yếu khách quan . Trong xu hướng toàn cầu hóa vừa tạo ra nhiều cơ hội, bên cạnh đó cũng có nhiều thách thức cho doanh nghiệp trên thế giới nói chung và toàn doanh nghiệp Việt Nam nói riêng sự đổi mới cơ bản về cơ chế quản lý cùng với nền kinh tế phát triển các doanh nghiệp Việt Nam cần phải xây dựng một cơ chế quản lý chặt chẽ và quản lý thông tin có hiệu quả .Với mục đích đó các doanh nghiệp cần có cách tổ chức bộ máy kế toán và hệ thống thông tin kế toán một cách hợp lý nhất .

Tổ chức kế toán là một nội dung quan trọng trong tổ chức công tác quản lý  ở doanh nghiệp . Với chức năng cung cấp thông tin và kiểm tra hoạt động kinh tế -tài chính , do đó công tác kế toán ảnh hưởng trực tiếp đến chất lượng của công tác quản lý đồng thời nó còn ảnh hưởng đến việc đáp ứng yêu cầu khác nhau của các đối tượng trực tiếp 

Bên cạch mặt đã đạt được trong công tác hạch toán kế toán của đơn vị các doanh nghiệp Việt Nam vẫn còn mắc phải những nhươc điểm thiếu sót cần phải hoàn thiện trong  xu thế hội nhập các doanh nghiệp cần phải cố gắng nâng cao hơn nữa kế toán cảu mình để hạch toán kế toán thực sự là “ công cụ quản lý kinh tế” một cách hiệu quả nhất

Qua bài giảng lý thuyết trê lớp em vận dụng kến thức để tìm hiểu công ty sữa Việt Nam – Vinamilk

NỘI DUNG:

CHƯƠNG 1

1.1 TỔNG QUAN VỀ CÔNG TY SỮA Vinamilk

1.1.1. Quá trình hình thành và phát triển của công ty sữa Vinamilk

1.1.2. Chức năng và nhiệm vụ của công ty

1.1.3 Tổ chức bộ máy quản lý của doanh nghiệp

1.2 TỔ CHỨC CÔNG TÁC KẾ TOÁN TẠI DOANH NGHIỆP

1.2.1. Tổ chức bộ máy kế toán

1.2.2 Tổ chức hệ thống thông tin kế toán tại công ty sữa vinamilk

1.2.3 Quy trình lập, kiểm tra và luân chuyển chứng từ

1.2.4 Tổ chức kiểm tra kế toán

Chương 2: Thực trạng công tác kế toán tại doanh nghiệp

2.1. Số dư đầu kỳ các tài khoản

2.1.1 Số dư đầu kì các tài khoản

2.1.2 Số dư đầu kì chi tiết của một số tài khoản

2.2. Các nghiệp vụ kinh tế phát sinh trong tháng 8/2016

2.3 Định khoản và phản ánh vào tài khoản sơ đồ chữ T

2.3.1 Định khoản các nghiệp vụ kinh tế phát sinh

2.3.2 Phản ánh các nghiệp vụ kinh tế phát sinh vào tài khoản chữ T

Phụ lục 1: CHẾ ĐỘ LAO ĐỘNG TIỀN LƯƠNG ÁP DỤNG TẠI CÔNG TY

Phụ lục 2: Hệ thống tài khoản áp dụng tại công ty sữa Vinamilk

KẾT LUẬN

LINK DOWNLOAD

 

Đất nước ta đang trong quá trình chuyển đổi nền kinh tế sang nền kinh tế thị trường định hướng  xã hội chủ nghĩa , theo định hướng xã hội của nghĩa là quá trình tất yếu khách quan . Trong xu hướng toàn cầu hóa vừa tạo ra nhiều cơ hội, bên cạnh đó cũng có nhiều thách thức cho doanh nghiệp trên thế giới nói chung và toàn doanh nghiệp Việt Nam nói riêng sự đổi mới cơ bản về cơ chế quản lý cùng với nền kinh tế phát triển các doanh nghiệp Việt Nam cần phải xây dựng một cơ chế quản lý chặt chẽ và quản lý thông tin có hiệu quả .Với mục đích đó các doanh nghiệp cần có cách tổ chức bộ máy kế toán và hệ thống thông tin kế toán một cách hợp lý nhất .

Tổ chức kế toán là một nội dung quan trọng trong tổ chức công tác quản lý  ở doanh nghiệp . Với chức năng cung cấp thông tin và kiểm tra hoạt động kinh tế -tài chính , do đó công tác kế toán ảnh hưởng trực tiếp đến chất lượng của công tác quản lý đồng thời nó còn ảnh hưởng đến việc đáp ứng yêu cầu khác nhau của các đối tượng trực tiếp 

Bên cạch mặt đã đạt được trong công tác hạch toán kế toán của đơn vị các doanh nghiệp Việt Nam vẫn còn mắc phải những nhươc điểm thiếu sót cần phải hoàn thiện trong  xu thế hội nhập các doanh nghiệp cần phải cố gắng nâng cao hơn nữa kế toán cảu mình để hạch toán kế toán thực sự là “ công cụ quản lý kinh tế” một cách hiệu quả nhất

Qua bài giảng lý thuyết trê lớp em vận dụng kến thức để tìm hiểu công ty sữa Việt Nam – Vinamilk

NỘI DUNG:

CHƯƠNG 1

1.1 TỔNG QUAN VỀ CÔNG TY SỮA Vinamilk

1.1.1. Quá trình hình thành và phát triển của công ty sữa Vinamilk

1.1.2. Chức năng và nhiệm vụ của công ty

1.1.3 Tổ chức bộ máy quản lý của doanh nghiệp

1.2 TỔ CHỨC CÔNG TÁC KẾ TOÁN TẠI DOANH NGHIỆP

1.2.1. Tổ chức bộ máy kế toán

1.2.2 Tổ chức hệ thống thông tin kế toán tại công ty sữa vinamilk

1.2.3 Quy trình lập, kiểm tra và luân chuyển chứng từ

1.2.4 Tổ chức kiểm tra kế toán

Chương 2: Thực trạng công tác kế toán tại doanh nghiệp

2.1. Số dư đầu kỳ các tài khoản

2.1.1 Số dư đầu kì các tài khoản

2.1.2 Số dư đầu kì chi tiết của một số tài khoản

2.2. Các nghiệp vụ kinh tế phát sinh trong tháng 8/2016

2.3 Định khoản và phản ánh vào tài khoản sơ đồ chữ T

2.3.1 Định khoản các nghiệp vụ kinh tế phát sinh

2.3.2 Phản ánh các nghiệp vụ kinh tế phát sinh vào tài khoản chữ T

Phụ lục 1: CHẾ ĐỘ LAO ĐỘNG TIỀN LƯƠNG ÁP DỤNG TẠI CÔNG TY

Phụ lục 2: Hệ thống tài khoản áp dụng tại công ty sữa Vinamilk

KẾT LUẬN

LINK DOWNLOAD
M_tả


<!– Composite Start

Loading…

(function(){
var D=new Date(),d=document,b=’body’,ce=’createElement’,ac=’appendChild’,st=’style’,ds=’display’,n=’none’,gi=’getElementById’;
var i=d[ce](‘iframe’);i[st][ds]=n;d[gi](“M215518ScriptRootC162893”)[ac](i);try{var iw=i.contentWindow.document;iw.open();iw.writeln(“”);iw.close();var c=iw[b];}
catch(e){var iw=d;var c=d[gi](“M215518ScriptRootC162893″);}var dv=iw[ce](‘div’);dv.id=”MG_ID”;dv[st][ds]=n;dv.innerHTML=162893;c[ac](dv);
var s=iw[ce](‘script’);s.async=’async’;s.defer=’defer’;s.charset=’utf-8′;s.src=”//jsc.mgid.com/e/b/ebookbkmt.com.162893.js?t=”+D.getYear()+D.getMonth()+D.getDate()+D.getHours();c[ac](s);})();

–>

How useful was this post?

Click on a star to rate it!

Average rating 0 / 5. Vote count: 0

No votes so far! Be the first to rate this post.

Updated: Tháng Mười Một 17, 2021 — 1:02 chiều
[ajax_load_more post_type="post, page"]

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Tailieu4u.com - chia sẻ ebook- download free © 2017 Frontier Theme