Trắc nghiệm Sinh học 12 Bài 13: Ảnh hưởng của môi trường lên sự biểu hiện của gen | Tài liệu mới
Tìm kiếm
Generic filters
Exact matches only

Trắc nghiệm Sinh học 12 Bài 13: Ảnh hưởng của môi trường lên sự biểu hiện của gen

NHẬN TÀI LIỆU MỚI MỖI NGÀY QUA EMAIL
(Xác nhận qua email sau khi nhập)

Hãy nhập email của bạn:


0
(0)

Trắc nghiệm Sinh học 12 Bài 13: Ảnh hưởng của môi trường lên sự biểu hiện của gen (Có đáp án)

Để giúp các em lớp 12 học tập và ôn thi THPT môn Sinh học. Chính vì thế mà Tailieuvui cùng chia sẻ với các em bộ câu hỏi về Sinh học lớp 12 theo từng bài.
Với bộ câu hỏi bám sát với từng bài học trong sách Sinh học lớp 12, giúp các em cũng cố lại kiến thức.
Chúc các em học tập và thi tốt.

Câu 1: Trường hợp nào sau đây không phải là thường biến ?
A. Màu sắc của tắc kè hoa thay đổi theo nền môi trường
B. Số lượng hồng cầu trong máu người thay đổi khi ở các độ cao khác nhau
C. Hình dạng lá rau mác thay đổi ở các môi trường khác nhau
D. Sâu ăn lá cây có màu xanh

Câu 2: Khả năng phản ứng của cơ thể sinh vật trước những thay đổi của môi trường do yếu tố nào quy định?
A. Tác động của con người
B. Điều kiện môi trường
C. Kiểu gen của cơ thể
D. Kiểu hình của cơ thể

Câu 3: Nguyên nhân của thường biến là do
A. tác động trực tiếp của các tác nhân lí, hóa học
B. rối loạn phân li và tổ hợp của NST
C. rối loạn trong quá trình trao đổi chất nội bào
D. tác động trực tiếp của điều kiện môi trường

Câu 4: Thường biến có ý nghĩa gì trong thực tiễn ?
A. Ý nghĩa gián tiếp trong chọn giống và tiến hoá
B. Ý nghĩa trực tiếp trong chọn giống và tiến hoá
C. Giúp sinh vật thích nghi trong tự nhiên
D. Giúp sinh vật thích nghi với sự thay đổi thường xuyên và không thường xuyên của môi trường

Câu 5: Loại tính trạng chịu nhiều ảnh hưởng của môi trường hơn là chịu ảnh hưởng của kiểu gen :
A. Tính trạng trội
B. Tính trạng lặn
C. Tính trạng số lượng
D. Tính trạng chất lượng

Câu 6: Mức phản ứng là gì ?
A. Giới hạn phản ứng của kiểu hình trong điều kiện môi trường khác nhau
B. Giới hạn phản ứng của kiểu gen trong điều kiện môi trường khác nhau
C. Tập hợp các kiểu hình của cùng một kiểu gen tương ứng với các điều kiện môi trường khác nhau
D. Biến đổi đồng loạt về kiểu hình của cùng một kiểu gen

Câu 7: Nhận định nào dưới đây không đúng?
A. Mức phản ứng của kiểu gen có thể rộng hay hẹp tùy thuộc vào từng loại tính trạng.
B. Sự biến đổi của kiểu gen do ảnh hưởng của môi trường là môi trường biến.
C. Mức phản ứng càng rộng thì sinh vật càng thích nghi với môi trường.
D. Sự mềm dẻo kiểu hình giúp sinh vật thích nghi với sự thay đổi của môi trường.

Câu 8: Yếu tố “giống” trong sản xuất tương đương với yếu tố nào sau đây ?
A.Môi trường
B. Kiểu gen
C. Kiểu hình
D. Năng suất

Câu 9: Sự mềm dẻo về kiểu hình của một kiểu gen có được là do
A. Sự tự điều chỉnh của kiểu gen trong một phạm vi nhất định
B. Sự tự điều chỉnh của kiểu gen khi môi trường thấp dưới giới hạn
C. Sự tự điều chỉnh của kiểu hình khi môi trường vượt giới hạn
D. Sự tự điều chỉnh của kiểu hình trong một phạm vi nhất định

Câu 10: Tính trạng nào sau đây là không phải là di truyền liên kết với giới tính ?
A. Mù màu ở người
B. Màu mắt ở ruồi giấm
C. Hói đầu ở người nam
D. Tật dính ngón tay 2-3 ở người nam

Câu 11: Sự mềm dẻo kiểu hình có nghĩa là :
A. Một kiểu hình có thể do nhiều kiểu gen qui định
B. Một kiểu gen có thể biểu hiện thành nhiều kiểu hình trước các điều kiện môi trường khác nhau
C. Tính trạng có mức phản ứng rộng
D. Sự điều chỉnh kiểu hình theo sự biến đổi của kiểu gen

Câu 12: Khả năng phản ứng của cơ thể sinh vật trước những thay đổi của môi trường do yếu tố nào qui định?
A. Tác động của con người.
B. Điều kiện môi trường
C. Kiểu gen của cơ thể
D. Kiểu hình của cơ thể

Câu 13: Bệnh phêninkêtô niệu ở người do đột biến gen lặn nằm trên nhiễm sắc thể thường. Người mắc bệnh có thể biểu hiện ở nhiều mức độ năng nhẹ khác nhau phụ thuộc trực tiếp vào
A. Hàm lượng phêninalanin có trong máu
B. Hàm lượng phêninalanin có trong khẩu phần ăn
C. Khả năng chuyển hoá phêninalanin thành tirôxin
D. Khả năng thích ứng của tế bào thần kinh não

Câu 14: Hiện tượng nào dưới đây là ví dụ về sự mềm dẻo kiểu hình?
A. Tắc kè hoa thay đổi màu sắc theo nền môi trường
B. Bố mẹ bình thường sinh con ra bị bạch tạng
C. Lợn con sinh ra co vành tai xẻ chùy, chân dị dạng
D. Trên cây hoa giấy xuất hiện cành hoa trắng

Câu 15: Điều nào không đúng khi nói về mức phản ứng ?
A. Di truyền được
B. Khác nhau ở các gen khác nhau
C. Không phụ thuộc vào kiểu gen
D. Thay đổi tùy môi trường

Trắc nghiệm Sinh học 12 Bài 13: Ảnh hưởng của môi trường lên sự biểu hiện của gen
Ngu?n:

Tài liệu học tập miễn phí.

How useful was this post?

Click on a star to rate it!

Average rating 0 / 5. Vote count: 0

No votes so far! Be the first to rate this post.

[ajax_load_more post_type="post, page"]

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Tailieu4u.com - chia sẻ ebook- download free © 2017 Frontier Theme